Mapa sajta


 

Na ovoj strani dat je pregled strana na sajtu SVOS-a, sa linkovima na svaku od strana.
Strane su grupisane prema srodnosti materije kojoj su posvećene, u skladu sa grupisanjem stavki padajućeg menija za navigaciju po sajtu.


 

O Sindikatu

(osnovne informacije o SVOS-u)


 
O Sindikatu [pregled] Pregled strana posvećenih osnovnim informacijama o SVOS-u
Osnovni podaci o SVOS-u Osnovni podaci o SVOS-u, u tekstualnoj formi (PDF fajl).
Lična karta SVOS-a Osnovni podaci o SVOS-u, u formi PowerPoint prezentacije, prikazivane na predstavljanjima SVOS-a na fakultetima i višim školama.
Često postavljana pitanja Pitanja često postavljana na predstavljanjima SVOS-a na fakultetima i višim školama.
Organi Sinndikata Članovi Republičkog i Nadzornog odbora, Statutarne komisije i sekretar Sindikata.
Organi Sindikata u prethodnom sazivu Članovi Republičkog i Nadzornog odbora, Statutarne komisije i sekretar Sindikata, izabrani 2010. godine.

 

Aktivnosti

(aktivnosti i akcije SVOS-a)


 
Aktivnosti [pregled] Pregled strana posvećenih aktivnostima i akcijama SVOS-a.
Aktuelnosti Važne informacije, aktuelne aktivnosti i akcije SVOS-a. Predstavlja početnu stranu prezentacije.
Arhiva aktuelnosti Važne informacije, aktivnosti i akcije SVOS-a u periodu od 2007. do 2014. godine.
Ranije aktivnosti Aktivnosti SVOS-a i njegovih osnivača do decembra 2006. godine.
Aktivnosti oko PKU za visoko obrazovanje Aktivnosti oko posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.
SVOS na TREND-u 2010 Učešće predstavnika SVOS-a na skupu TREND 2010.
Komisija za zaštitu prava pri izboru u zvanja Komisija SVOS-a za zaštitu prava članova u postupku izbora u zvanja na visokoškolskim ustanovama
Analiza finansiranja Analiza finansiranja visokog i višeg obrazovanja iz javnih prihoda Republike Srbije. Analiza sadrži i tabelarni prikaz finansiranja. Odnosi se na period od decembra 2005. do aprila 2008. godine. Prilog 2 ažuriran je u maju 2009; prilog 3 dodat 2010.

 

Akta

(sindikalni i drugi dokumenti)


 
Akta [pregled] Pregled strana posvećenih sindikalnim i drugim dokumentima
Zakoni Zakoni (od značaja za članove SVOS-a)
Uredbe Uredbe i druga podzakonska akta
Kolektivni ugovori Opšti kolektivni ugovor i relevantni posebni kolektivni ugovori.
Dokumenti SVOS-a Statut SVOS-a, program aktivnosti, pristupnica...
Dokumenta za registraciju sindikata Pravilnik o registraciji sindikata, formulari za prijavu itd.

 

Linkovi


 
Linkovi [pregled] Pregled linkova
Početna strana Link na početnu stranu prezentacije
Sindikati sa kojima sarađujemo Stranica sa linkovima na sindikate sa kojima sarađujemo
Ministarstva i druge državne institucije Strana sa linkovima na sajtove Vlade, ministarstava itd.
Sednice Vlade Republike Srbije Strana sa linkovima na sednice aktuelne Vlade, kao i na sednice prethodnih vlada Republike Srbije, počevši od 2004. godine.
Prečišćeni tekstovi važećih propisa Link na početnu stranicu portala Pravno-informacioni sistem Republike Srbije, u čijoj se elektronskoj bazi Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata nalaze prečišćeni tekstovi važećih propisa.
Doneti zakoni Link na stranu Narodne skupštine Republike Srbije sa koje se mogu preuzeti zakoni doneti od kraja 2001. godine do danas.

 

Slike

(fotografije u vezi sa aktivnostima SVOS-a)


 
Slike Fotografije u vezi sa aktivnostima SVOS-a.

 

Dopisi naših članova


 
Dopisi naših članova Strana sa dopisima naših članova

 

Pretraga


 
Pretraga sajta Stranica za pretragu sajta SVOS-a, uz pomoć Google pretraživača.

 

Mapa sajta


 
Mapa sajta Ova strana, koja predstavlja pregled svih strana na sajtu

 

vrh strane


 

© SVOS, 2006-2016. Ažurirano 1.1.2016.