Organi Sindikata


 
 1. Republički odbor
 2. Nadzorni odbor
 3. Statutarna komisija
 4. Sekretar

Članovi Republičkog odbora Sindikata

 1. mr Jovica Dakić, predsednik SVOS-a, e-mail: svos@svos.org.rs, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 2. dr Jugoslav Joković, zamenik predsednika SVOS-a, e-mail: jugoslav.jokovic@elfak.ni.ac.rs, Elektronski fakultet, Niš
 3. Darinka Moro, e-mail: moro@uns.ac.rs, Akademija umetnosti, Novi Sad
 4. dr Dragana Latković, e-mail: dragana@polj.uns.ac.rs, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 5. dr Srđan Svrzić, e-mail: srdjan.svrzic@sfb.bg.ac.rs, Šumarski fakultet, Beograd
 6. prim. dr sci Jasmina Tekić, e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs, Stomatološki fakultet, Beograd
 7. Slobodan Trajković, e-mail: slobodan.trajkovic@mf.uns.ac.rs, Medicinski fakultet, Novi Sad
 8. dr Lazar Kričak, e-mail: kricak@rgf.bg.ac.rs, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
 9. dr Danko Jocić, e-mail: jocic@matf.bg.ac.rs, Matematički fakultet, Beograd
 10. dr Stanko Ostojić, e-mail: stankos@rcub.bg.ac.rs, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 11. Petar Bogdanovski, e-mail: pjer003@yahoo.com, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
 12. Bojan Stamenović, e-mail: sbojan@ni.ac.rs, Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla", Niš
 13. Golub Karaman, e-mail: golub@gf.uns.ac.rs, Građevinski fakultet, Subotica
 14. dr Slavko Đurić, e-mail: djuricns@uns.ac.rs, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 15. Miodrag Popović, e-mail: pmiodrag@polj.uns.ac.rs, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 16. Nebojša Mračić, e-mail: nebojsa.mracic@gmail.com, Stomatološki fakultet, Beograd
 17. Anita Sviličić, e-mail: anita.svilicic@sfb.bg.ac.rs, Šumarski fakultet, Beograd
 18. mr Emilija Stanković, e-mail: moro@uns.ac.rs, Akademija umetnosti, Novi Sad
 19. Mladena Zeljković, e-mail: mzeljkovic@uns.ac.rs, Medicinski fakultet, Novi Sad

Članovi Nadzornog odbora Sindikata

 1. Svetlana Pucarević, e-mail: spucarevic@yahoo.com i spucarevic@gmail.com, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
 2. Helena Vasić, e-mail: helena@gf.uns.ac.rs, Građevinski fakultet, Subotica
 3. Aleksandra Spasić, e-mail: sanjaa@ni.ac.rs, Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla", Niš

Članovi Statutarne komisije Sindikata

 1. Petar Bogdanovski, e-mail: pjer003@yahoo.com, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
 2. Slađana Mitić, e-mail: sladjana.mitic@elfak.ni.ac.rs, Elektronski fakultet, Niš
 3. Darinka Moro, e-mail: moro@uns.ac.rs, Akademija umetnosti, Novi Sad
 4. Miodrag Popović, e-mail: pmiodrag@polj.uns.ac.rs, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 5. Bojan Stamenović, e-mail: sbojan@ni.ac.rs, Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla", Niš

Sekretar Sindikata


vrh strane


 

© SVOS, 2006-2016. Ažurirano 25.1.2016.