O Sindikatu

(osnovne informacije o SVOS-u)


 
Osnovni podaci o SVOS-u Osnovni podaci o SVOS-u, u tekstualnoj formi (PDF fajl).
Lična karta SVOS-a Osnovni podaci o SVOS-u, u formi PowerPoint prezentacije, prikazivane na predstavljanjima SVOS-a na fakultetima i višim školama.
Često postavljana pitanja Pitanja često postavljana na predstavljanjima SVOS-a na fakultetima i višim školama.
Organi Sindikata Članovi Republičkog i Nadzornog odbora, Statutarne komisije i sekretar Sindikata.
Organi Sindikata u prethodnom sazivu Članovi Republičkog i Nadzornog odbora, Statutarne komisije i sekretar Sindikata, izabrani 2010. godine.