Organi Sindikata u prethodnom sazivu, izbranom 2010. godine


 
 1. Republički odbor
 2. Nadzorni odbor
 3. Statutarna komisija
 4. Sekretar

Članovi Republičkog odbora Sindikata

 1. dr Gordana Bojković, predsednik Sindikata, e-mail: gocab@uns.ac.rs, tel.: 021/485-2564, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 2. Svetlana Pucarević, zamenik predsednika Sindikata, e-mail: pucarevic@unilib.bg.ac.rs, tel.: 011/3370-506, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
 3. Slađana Mitić, sekretar Sindikata, e-mail: sladjana.mitic@elfak.ni.ac.rs, tel.: 018/529-611, Elektronski fakultet, Niš
 4. Mihailo Nešković, sekretar Sindikata, predsednik Gradskog odbora sindikata Univerziteta u Novom Sadu, e-mail: mihailo@pf.uns.ac.rs, tel.: 021/485-3036, Pravni fakultet u Novom Sadu

 5. dr Dragana Latković, predsednik Gradskog odbora sindikata Univerziteta u Novom Sadu, e-mail: dragana@polj.uns.ac.rs, tel.: 021/485-3237, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
 6. dr Stanko Ostojić, predsednik SVOS - Gradski odbor u Beogradu, e-mail: stankos@afrodita.rcub.bg.ac.rs, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 7. dr Marica Šarac, e-mail: marica.sarac@rgf.bg.ac.rs, tel.: 011/3219-149, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
 8. dr Danko Jocić, e-mail: jocic@matf.bg.ac.rs, Matematički fakultet, Beograd
 9. Darinka Moro, e-mail: moro@uns.ac.rs, tel.: 021/422-176, Akademija umetnosti, Novi Sad
 10. Marija Vučenović, e-mail: marijav@uns.ac.rs, tel.: 021/6622-597, Medicinski fakultet, Novi Sad
 11. Zvonko Ilić, e-mail: zvonko.ilic@eknfak.ni.ac.rs, Ekonomski fakultet, Niš
 12. Bojan Stamenović, e-mail: sbojan@ni.ac.rs, tel.: 018/523-117, Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla", Niš
 13. Vesna Abadić, e-mail: vesnaa@kg.ac.rs, tel.: 034/370-207, Univerzitetska biblioteka Kragujevac, Kragujevac
 14. Zorka Stojanović, Medicinski fakultet, Beograd
 15. mr sc. dr Jasmina Tekić, e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs, Stomatološki fakultet, Beograd
 16. dr Srđan Svrzić, e-mail: svrza@ptt.rs, tel.: 011/3553-122, Šumarski fakultet, Beograd
 17. dr Jugoslav Joković, e-mail: jugoslav.jokovic@elfak.ni.ac.rs, Elektronski fakultet, Niš
 18. Golub Karaman, e-mail: golub@gf.uns.ac.rs, Građevinski fakultet, Subotica
 19. mr Jovica Dakić, e-mail: dakijo@uns.ac.rs, tel.: 021/485-2319, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 20. Duško Alimpić, e-mail: alimpic@uns.ac.rs, tel.: 021/6621-442, Medicinski fakultet, Novi Sad
 21. Petar Bogdanovski, e-mail: pjer003@yahoo.com, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
 22. Boban Dževerdanović, e-mail: dzeverdanovicb@gmail.com, tel.: 021/485-3045, Pravni fakultet u Novom Sadu
 23. Miodrag Popović, e-mail: pmiodrag@polj.uns.ac.rs, tel.: 021/485-3455, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Članovi Nadzornog odbora Sindikata

 1. Desanka Vlaškalić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 2. David Kljajić, Matematički fakultet, Beograd
 3. Helena Vasić, e-mail: helena@gf.uns.ac.rs, Građevinski fakultet, Subotica

Članovi Statutarne komisije Sindikata

 1. Mihailo Nešković, sekretar Sindikata, predsednik Gradskog odbora sindikata Univerziteta u Novom Sadu, e-mail: mihailo@pf.uns.ac.rs, tel.: 021/485-3036, Pravni fakultet u Novom Sadu

 2. Slađana Mitić, sekretar Sindikata, e-mail: sladjana.mitic@elfak.ni.ac.rs, tel.: 018/529-611, Elektronski fakultet, Niš
 3. Darinka Moro, e-mail: moro@uns.ac.rs, tel.: 021/422-176, Akademija umetnosti, Novi Sad
 4. dr Srđan Svrzić, e-mail: svrza@ptt.rs, tel.: 011/3553-122, Šumarski fakultet, Beograd
 5. Sreten Pištalo, e-mail: sreten@gf.uns.ac.rs, Građevinski fakultet, Subotica
 6. Bojan Stamenović, e-mail: sbojan@ni.ac.rs, tel.: 018/523-117, Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla", Niš

Sekretar Sindikata


vrh strane


 

© SVOS, 2006-2016. Dodato 1.1.2016. Organi Sindikata prikazani prema stanju na dan 2.11.2013.