Učešće predstavnika SVOS-a na skupu TREND 2010


 

Finansiranje visokog obrazovanja:

Finansiranje visokoškolskih ustanova iz javnih prihoda Republike i uloga sindikata
 
Autori: dr Gordana Bojković, dr Stanko Ostojić
 
Dodatne podatke o finansiranju visokog obrazovanja možete naći na strani Analiza finansiranja.


Kriterijumi za izbor u zvanje:

O ujedinjenju kriterijuma za izbor nastavnika na tehničkim fakultetima Univerziteta u Beorgadu
 
Autori: dr Stanko Ostojić, dr Rajko Šašić

Komentar dr Stanka Ostojića:

Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika u visokom obrazovanju su uvek osetljiva, živa, radno-socijalna pitanja od posebnog značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata iz redova nastavnog osoblja. Zato su članovi SVOS-a dr Rajko Šašić i dr Stanko Ostojić napisali rad pod naslovom «O ujedinjenju kriterijuma za izbor nastavnika na tehničkim fakultetima Univerziteta u Beogradu» za TREND 2010 koji analizira jedan segment te složene teme. Ovaj rad je očigledno zaokupio pažnju učesnika naučno-stručnog skupa Trendovi razvoja 2010. Naročito je došlo do intenzivne razmene iskustava u neformalnim razgovorima, koja su bila karakteristična i po velikom broju pitanja koja su autorima ovog rada, u vezi sa kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika, postavljali učesnici naučno-stručnog skupa sa drugih univerziteta.

Značaj visokog obrazovanja za skladan i brz razvoj društvene zajednice je nesumnjiv. Cilj visoko razvijenih država je da dostigne broj od 30-40% visoko obrazovanih građana u odnosu na ukupan broj stanovnika. Taj procenat u našem društvu je višestruko manji, ali je jasno da i mi moramo slediti taj cilj, ukoliko želimo da se približimo tehnološki visoko-razvijenim društvima. Kako su neposredni nosioci tog razvoja zaposleni u visokoškolskim ustanovama, jasna je važnost njihove selekcije i kasnijeg usavršavanja. Da bi se u toj oblasti ostvarili red i harmonija, neophodni za uravnoteženi razvoj univerziteta, kriterijumi za izbor nastavnika igraju presudnu ulogu.

Bez obzira što je na sednici održanoj 20. februara 2008. godine Senat Univerziteta utvrdio kriterijume za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, u praksi je evidentna velika raznolikost kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na tehničkim fakultetima Univerziteta u Beogradu. Iako kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu vrednuju širok spektar nastavnih i naučnih aktivnosti, dosadašnja praksa je pokazala da se kao najvažniji parametar, od koga zavisi izbor nastavnika, javlja broj i kvalitet objavljenih naučnih radova u časopisima sa SCI liste. Zato se ovaj rad bavi isključivo razmatranjem ovog aspekta navedenih kriterijuma, razlikom u njegovoj primeni od fakulteta do fakulteta, kao i posledicama koje iz te razlike nastaju.

Kandidate za sticanje zvanja nastavnika tolika raznolikost kriterijuma, od fakulteta do fakulteta, dovodi u neravnopravan uzajamni položaj (jer iz tih stečenih zvanja slede i njihova zakonska prava); takodje, takva praksa može biti prepreka daljem objedinjavanju unutar Univerziteta, stvaranju zajedničkih katedri i departmana i, u krajnjoj liniji, racionalizaciji procesa nastavnog i naučnog rada.


 

vrh strane