Aktivnosti

(aktivnosti i akcije SVOS-a)


 
Aktuelnosti Važne informacije, tekuće aktivnosti i akcije SVOS-a.
Arhiva aktuelnosti Važne informacije, tekuće aktivnosti i akcije SVOS-a u periodu od 2007. do 2013. godine.
Ranije aktivnosti Aktivnosti SVOS-a i njegovih osnivača do decembra 2006. godine.
Aktivnosti oko PKU za visoko obrazovanje Aktivnosti oko Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.
SVOS na TREND-u 2010 Učešće predstavnika SVOS-a na skupu TREND 2010.
Komisija za zaštitu prava pri izboru u zvanja Komisija SVOS-a za zaštitu prava članova u postupku izbora u zvanja na visokoškolskim ustanovama
Analiza finansiranja Analiza finansiranja visokog i višeg obrazovanja iz javnih prihoda Republike Srbije. Analiza sadrži i tabelarni prikaz finansiranja. Odnosi se na period od decembra 2005. do aprila 2008; prilog 2 ažuriran u maju 2009, prilog 3 dodat 2010.

© SVOS, 2006-2014. Ažurirano 12.9.2014.