Akta

(sindikalni i drugi dokumenti)


 
Zakoni Zakoni (od značaja za članove SVOS-a)
Uredbe Uredbe i drugi podzakonski akti (od značaja za članove SVOS-a)
Kolektivni ugovori Opšti kolektivni ugovor i relevantni posebni kolektivni ugovori.
Dokumenti SVOS-a Statut SVOS-a, program aktivnosti, pristupnica...
Dokumenta za registraciju sindikata Pravilnik o registraciji sindikata, formulari za prijavu itd.