Komisija SVOS-a za zaštitu prava članova u postupku izbora u zvanja na visokoškolskim ustanovama


 

Ova Komisija SVOS-a formirana je radi zaštite od diskriminacije naših članova prilikom izbora u nastavnička i saradnička zvanja.

Naime, želja nam je da sprečimo zloupotrebe u postupku izbora u zvanje, kako se ne bi desilo - a nažalost postoje slučajevi u kojima se dešavalo - da se za različite kandidate za isto nastavno zvanje, na istoj visokoškolskoj ustanovi, primenjuju različiti kriterijumi za izbor u zvanje.

Osim toga, postoji i potreba za ujednačavanjem kriterijuma za izbor u isto nastavno zvanje na različitim visokoškolskim ustanovama. (Više detalja o ovom problemu na strani "SVOS na TREND-u 2010", u delu "Kriterijumi za izbor u zvanje".)

U nastavku su dati linkovi na Pravilnik o radu ove Komisije, odnosno na njen sastav, sa kontakt-podacima svih članova Komisije:

- Pravilnik o radu Komisije
 
- Sastav Komisije


 

vrh strane