Dopisi naših članova


 

SVOS: Šta očekivati od budžeta za 2011. godinu? [decembar 2010]
 
Pregled situacije nakon donošenja rebalansa budžeta za 2010, a pred donošenje budžeta za 2011. godinu.


Analiza: Da li imamo krizu u SVOS-u? [septembar 2009]
Prilog analizi: Odluke beogradskog odbora Sindikata od 06.02.2009.
 
Analiza odnosa u SVOS-u na relaciji Republički odbor SVOS-a - Gradski odbor Sindikata beogradskih univerziteta i viših škola. Analizu sačinio Mihajlo Nešković, sekretar SVOS-a.


Solidarni "reket" (u raznim varijantama) i šta nam je činiti? [april 2009]
 
Ekonomsko-politička analiza sporazuma sa MMF-om, sa predlogom strategije daljeg delovanja u cilju zaštite interesa našeg članstva. Nastala kao reakcija na predlog tzv. "solidarnog poreza" sa početka aprila 2009, ali i dalje aktuelna.


Novi budžet - stara preklapanja [novembar 2007]
(Predlog sistemskog rešenja finansiranja javnih službi.)
 
Ovaj tekst nastao je u jesen 2007, kao reakcija na međusobne svađe i gloženje sindikata različitih javnih službi, ali je predlog sistemsog rešenja finansiranja javnih službi, koji je u tekstu skiciran, i dalje aktuelan, posebno imajući u vidu najavljenu reformu sistema poreza i doprinosa.


 

Pošaljite nam i Vi Vaš dopis ili komentar postojećih dopisa