Sindikati sa kojima sarađujemo


 
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština                                     
Sindikat radnika u prosveti Srbije
Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije

Međunarodna i regionalna saradnja

Sindikat visokog obrazovanja Srbije potpisao je Protokol o saradnji sa Samostalnim sindikatom visokog obrazovanja i znanosti Bosne i Hercegovine.

Takođe, Protokol o saradnji potpisan je i sa sindikatima triju univerziteta iz Temišvara u Rumuniji - sa Sindikatom Zapadnog univerziteta u Temišvaru (skr. na rumunskom: SUT), sa Slobodnim sindikatom Politehničkog univerziteta u Temišvaru (skr. na rumunskom: SLUPT), te sa Sindikatom Univerziteta poljoprivrednih nauka u Temišvaru (skr. na rumunskom: SUSAMVB). Sa srpske strane potpisnik Protokola je i Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, koji je i inicirao saradnju.

 
 

© SVOS, 2006-2013. Ažurirano 5.11.2013.