Slike

(fotografije u vezi sa aktivnostima SVOS-a)


 

Članovi Republičkog odbora SVOS-a - sa sednice održane 28. 9. 2009. u Novom Sadu.