Kolektivni ugovori


Usaglašeni tekst Predloga novog Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
 
Tekst predloga je usaglašen, pa se očekuje njegovo skoro objavljivanje u Službenom glasniku i stupanje na snagu.


Opšti kolektivni ugovor sa aneksima I i II (prečišćen tekst) [Više ne važi. Ostavljen radi reference.]
(Službeni glasnik Republike Srbije, 50/08, 104/08, 8/09)
 
Opšti kolektivni ugovor, "obogaćen" aneksima kojima je u dobroj meri obesmišljen, sada se bar primenjuje na sve poslodavce, pa i na državu (odgovarajuća odluka objavljena je u "Službenom glasniku RS", broj 8/2009).


Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje [Više ne važi. Ostavljen radi reference.]
(Službeni glasnik Republike Srbije, 12/2009)
 
SVOS nije imao priliku da učestvuje niti u pisanju niti u usaglašavanju teksta ovog Ugovora. Tekst Ugovora dostavljen nam je tek 25.12.2008, na dan njegovog usvajanja na sednici Vlade Srbije...


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda [Više ne važi. Ostavljen radi reference.]
(Službeni glasnik Republike Srbije, 14/2007)
 


Poseban kolektivni ugovor za visoko i više obrazovanje [Više ne važi. Ostavljen radi reference.]
(Službeni glasnik Republike Srbije, 86/2005)
 
Nezadovoljan sadržinom ovog kolektivnog ugovora, SVOS je uputio otvoreno pismo tadašnjem ministru prosvete i sporta u Vladi Republike Srbije.


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
(Službeni glasnik Republike Srbije, 21/2015)
 
Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika dat je radi poređenja.