Dokumenti SVOS-a

(statut, program, pristupnica, rešenja nadležnih ministarstava itd.)


 

Novi Statut SVOS-a
 
Novi, sada važeći, Statut SVOS-a, usvojen na Vanrednoj skupštini SVOS-a održanoj 25. 3. 2009.


Stari Statut SVOS-a
 
Stari Statut SVOS-a. Više ne važi. Ostavljen radi reference.


Program aktivnosti SVOS-a
 
Neke od aktivnosti iz ovog programa već su delimično realizovane. Međutim, da bismo u potpunosti realizovali aktivnosti i ciljeve pomenute u Programu aktivnosti, potrebna nam je vaša podrška. Ako još uvek niste naš član - učlanite se!


Pristupnica - Izjava o pristupanju u članstvo SVOS-a (u PDF formatu)
 
Pristupnica - Izjava o pristupanju u članstvo SVOS-a (u MS Word formatu)
 
Za više informacija o učlanjenju u SVOS možete nam se obratiti na svos@svos.org.rs .
 

Rešenja nadležnih ministarstava od značaja za rad SVOS-a:

Rešenje Ministarstva za rad o registraciji SVOS-a
 
Rešenje doneto 29.9.2005, pod tadašnjim nazivom SVOS-a.


Rešenje Ministarstva za rad o reprezentativnosti SVOS-a
 
Objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj 105/2008.


Rešenje Ministarstva za rad o promeni imena SVOS-a
 
Rešenje doneto 6.5.2009, pravno reguliše sadašnji naziv SVOS-a.