Syndicat of Higher Education of Serbia Union

News, Campaigns ..

17.04.2024.

Sindikalna organizacija Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici pristupila je Sindikatu visokog obrazovanja Srbije

Sindikalna organizacija Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, osnovana je od 03.09.2002. i upisana u Registar sindikalnih organizacija Ministarstva za rad i zapošljavanje, pod rednim brojem 110-00-1089/2002-02. Danas SOFTNKM ima ukupno 101 člana, zaposlenih na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Sindikalna organizacija je interesna organizacija na Fakultetu tehničkih nauka, koja ostvaruje i štiti materijalna i socijalna prava i profesionalne interese svog članstva. Glavni cilj sindikata je zaštita i promocija interesa zaposlenih. Radi na unapređenju uslova rada i zaštite na radu kao i organizovanja putovanja i rekreativnih odmora za članstvo.
Pristupanjem u Sindikat visokog obrazovanja Srbije, Sindikalna organizacija Fakulteta tehničkih nauka, podržava ciljeve i inicijativu u zajedničkim naporima za poboljšanje položaja zaposlenih u visokom obrazovanju.

28.03.2024.

Delegacija SVOS – Univerzitetski odbor Novi Sad učestvovala je na Drugoj sindikalnoj školi u Ohridu

Delegacija SVOS – Univerzitetski odbor Novi Sad boravila je u poseti UKIM i učestvovala je na Drugoj sindikalnoj školi u Ohridu u organizaciji Sindikata Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju.
U toku svog izlaganja Valentina Vrebalov, predsednica Univerzitetskog odbora Novi Sad odbora upoznala je kolege iz Makedonije sa radom SVOS u protekloj godini.

18.03.2024.

Održan sastanak Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije

U četvrtak, 14. marta 2024. odražan je sastanak Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije kojem je predsedavala prof. dr Maja Petrović u prostorijama Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Sastanak je protekao u duhu zajedništva i pozitvine energije koju svi članovi zajedničkim snagama stvaraju.

08.03.2024.

Poštovane koleginice,
Uz najlepše želje da današnji praznik provedete u lepom raspoloženju, okružene dragim osobama, želim i da to bude dan kada ćemo se setiti herojina koje su svoj život dale ili bile spremne da ga daju za prava koje mi danas baštinimo.
Mi žene današnjice imamo dva zadatka: prvi da ostvarena prava (na obrazovanje, rad, zdravlje, donošenje odluke o rađanju...) sačuvamo za buduće generacije, a drugi je da mlade generacije pripremimo za svet jednakih mogućnosti za sve.

 Dan zena

04.03.2024.

SAOPŠTENjE

Saopštenje Sindikata visokog obrazovanja Srbije

29.02.2024.

Čestitka kolegama u Skoplju

Sindikat visokog obrazovanja Srbije upućuje iskrene čestitke kolegama u Ujedinjenim sindikatom zaposlenih na Univerzitetu „Sv Kiril i Metodije“ u Skoplju povodom saopštenja Ministarstva kulture i prosvete Republike Severne Makedonije i povećanja plata za oko 22 posto predviđenim Kolektivnim ugovorom.
Izuzetno nam je drago što će ukupno 3.000 profesora, asistenata, administrativno-tehničkih lica početi da prima uvećani iznos ličnih primanja po osnovu zarade.
Podsetimo Sindikat visokog obrazovanja Srbije potpisao je u junu 2023. godine Sporazum o saradnji sa Ujedinjenim sindikatom zaposlenih na Univerzitetu "Sv. Kiril i Metodij" iz Skoplja.

08.02.2024.

Dopis Ministarstvu prosvete

Dopis Ministarstvu prosvete u vezi Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

08.02.2024.

Predstavnici Univerziteskog odbora Sindikata visokog obrazovanja na jubilarnoj XXX konferenciji TREND – trendovi razvoja u Vrnjačkoj Banji

Predstavnici Univerziteskog odbora Sindikata visokog obrazovanja prisustvuju jubilarnoj XXX konferenciji TREND – trendovi razvoja koja se ove godine održava na temu "NASTAVNICI I SARADNICI KAO CENTAR PROMENA U VISOKOM OBRAZOVANjU" u Vrnjačkoj Banji u periodu od 07. do 10. februara 2024.
Predsednica Univerzitetskog odbora SVOS Valentina Vrebalov prvog dana konferencije predstavila je rad na temu "Uticaj sindikata na kreiranje politike finansiranja visokog obrazovanja u Republici Srbiji".


25.12.2023.

NG 2024

18.12.2023.

Dokumentacija o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

14.12.2023.

Potpisan Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

Sporazum su u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potpisali u četvrtak, 14. decembra 2023. prof. dr Maja Petrović, predsednica Sindikata visokog obrazovanje Republike Srbije i državni sekretar Zoran Kasalović.
U narednom periodu biće intenzivirani pregovori sa reprezentativnim sindikatima za delatnost visokog obrazovanja na nivou Republike o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, kako bi bio potpisan početkom 2024. godine.

06.12.2023.

Održana Izborna Skupština Sindikata visokog obrazovanja Republike Srbije

Na sednici održanoj 30. 11. 2023. godine imenovani su novi članovi organa SVOS - predsednik, zamenik predsednika, sekretar, Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

23.11.2023.

Održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Republike Srbije

Na sednici su verifikovani mandati u RO Mirjani Jovanović, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu i Jovanu Jovičiću, Poljoprivreni fakultet u Novom Sadu.
Izborna Skupština zakazana je za 30. novembar 2023. godine.

25.10.2023.

Sindikat Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu član SVOS-a

Sindikat Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Kragujevcu pristupio je Sindikatu visokog obrazovanja Srbije.
Prema rečima Mirjane Jovanović, predsednice Sindikata PMF-a u Kragujevcu pristupanje SVOS-u je od velikog značaja za Sindikat Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu u situaciji kada je materijalni položaj zaposlenih u visokom obrazovanju ugrožen, a zaposleni diskriminisani u odnosu na zaposlene u drugim nivoima obrazovanja.
„Za naše članstvo veoma je bitno i donošenje Zakona o finansiranju visokog obrazovanja. Pristupanjem SVOS-u Sindikat PMF-a očekuje da bude uključen u pregovore o PKU kroz reprezentativnost SVOS-a kao i u sve ostale vidove borbe za poboljšanje položaja zaposlenih u visokom obrazovanju“, ističe Mirijana.
Sindikat Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu osnovan je 29.08.2001. ličnim izjašnjavanjem 105 zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a 05.09.2001. upisan u Registar sindikalnih organizacija koji je vodilo Ministarstvo za rad i zapošljavanje pod rednim brojem 16868. Prvi predsednik Sindikata PMF-a bio je dr Miorad Vasojević.
Članovi Sindikata su zaposleni na Prirodno-matematičkom fakultetu u stalnom ili privremenom radnom odnosu, kao i studenti doktorskih studija koji su angažovani na projektima i koji platu primaju preko Fakulteta. Danas, Sindikat PMF-a broji 99 članova i reprezentativni je Sindikat na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.
Osnovne aktivnosti Sindikata PMF-a su: zastupanje interesa zaposlenih pred poslodavcem, zaštita prava zaposlenih u okviru organizacionih promena, unapređenje ekonomskog i socijalnog položaja članova, upravljanje kasom uzajamne pomoći i dodeljivanje solidarne finansijske pomoći, unapređenje uslova rada i zaštite na radu, organizovanje rekreativnog i drugih vidova odmora radi zaštite zdravlja i očuvanja radne sposobnosti članova kao i druge aktivnosti koje su utvrđene Statutom Sindikata.

22.07.2023.

Pregovori za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Pregovori za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

29.06.2023.

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ujedinjenim sindikatom zaposlenih na Univerzitetu "Sv. Kiril i Metodij" iz Skoplja

Sindikat visokog obrazovanja Srbije – SVOS potpisao je Sporazum o saradnji sa Ujedinjenim sindikatom zaposlenih na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij” iz Skoplja.
Sporazum su potpisali prof. dr Angel Ristov i prof. dr Dragana Latković u Novom Sadu prilikom posete predstavnika sindikata iz Skoplja.
Ciljevi i zadaci sporazuma su:

 • - Razmena mišljenja i iskustava po pitanju organizovanja, edukacije kadrova, unapređenja radno-pravnog i materijalnog statusa zaposlenih
 • - Davanje podrške kroz sindikalnu solidarnost
 • - Pozivi na seminare, posete
 • - Razmena informacija o mogućnostima realizacije bilateralnih i međunarodnih projekata.

29.06.2023.

Održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Republike Srbije

Sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Republike Srbije na kojem su razmatrane aktivnosti u narednom periodu održana je u petak, 23. juna 2023.
Domaćini sastanka kolegama iz Niša i Beograda bili su SVOS - Univerzitetski odbor Novi Sad i Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

05.05.2023.

Članovima porodica, školskim drugovima, nastavnicima, Beogradu, Srbiji upućujemo izraze saučešća.

26.04.2023.

Prvomajska nagrada uručena Darinki Moro, predsednici sindikalne organizacije Akademije umetnosti Novi Sad

Darinka Moro, predsednica sindikalne organizacije Akademije umetnosti Novi Sad dobitnica je ovogodišnje PRVOMAJSKE NAGRADE u u kategoriji zasluženi pojedinac. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština od 1970. godine dodeljuje priznanje, PRVOMAJSKU NAGRADU, u znak obeležavanja 1. maja, Međunarodnog praznika rada.
Nagradu, našoj Darinki Moro uručio je predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština Vladimir Gvozdenović.
Univerzitetski odbor Sindikata visokog obrazovanja Novi Sad na sednici održanoj 29.3.2023. godine jednoglasno je usvojio predlog da dobotnik ovogodišnje Prvomajske nagrade Saveza samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština bude Darinka Moro, sekretarka Univerzitetskog odbora i predsednica Sindikalne organizacije Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Darinka Moro je član Sindikata od dana njenog zaposlenja na Akademiji umetnosti. Predsednica je SO Akademije već treći mandat, što nam ukazuje da dugo godina požrtvovano radi unapređenju položaja zaposlenih na njenoj visokoškolskoj ustanovi.
Članovi Sindikata Akademije umetnosti su Darinki posebno zahvalni na ličnom angažovanju kada je donošen novi Zakon o visokom obrazovanju koji nije baš najbolje prepoznavao rezultate postignute u umetnosti prilikom izbora u nastavnička zvanja. Na osnovu velikog broja dopisa i ličnih kontakata Darinke Moro ovaj problem je pozitivno rešen.
Naša neumorna Darinka Moro učestvavala je u svim značajnim pregovorima sa Vladom Srbije i nadležnim ministarstvima od 2014. godine kada je imenovana za sekretara. Zaposleni u visokom obrazovanju nisu imali potpisan Poseban kolektivni ugovor u periodu od 2015. godine do 2019. godine, već su trajali višegodišnji pregovori. Darinka Moro kao član pregovaračkog tima svojom neiscrpnom energijom značajno je uticala da 2019. godine bude donet PKU, kao i na potpisivanje kasnijih Aneksa o produženju važenja. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta kataloga radnih mesta za zaposlene u visokom obrazovanju.
Osim velikog zalaganja u svojoj SO, kao i u sferi visokog obrazovanja, Darinka je dala izuzetan doprinos u normalizaciji davno narušenih odnosa između Gradskog odbora sindikata Univerziteta i Saveza samostalnih sidnikata grada Novog Sada i opština, vraćanje poštovanju Statuta i načelu zajedničkog delovanja zarad dobrobiti svih.
>> Link video

11.04.2023.

Pismo nadležnim institucijama

SVOS – Univerzitetski odbor Novi Sad uputio je pismo nadležnim institucijama: predsednici Vlade Republike Srbije, potpredsedniku Vlade i ministaru finansija Republike Srbije, Ministru prosvete Republike Srbije i ministarki nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije gde se navode problemi o aktuelnim pitanjima zaposlenih u visokom obrazovanju. >> Pismo

07.04.2023.

Delegacija SVOS – Univerzitetski odbor Novi Sad učestvovala je na dvodnevnoj Prvoj sindikalnoj školi u Ohridu

Delegacija SVOS – Univerzitetski odbor Novi Sad učestvovala je na dvodnevnoj Prvoj sindikalnoj školi u Ohridu u organizaciji Sindikata Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju.
Tom prilikom Valentina Vrebalov, predsednica SVOS UNS odbora prenela je iskustva rada sindikata u visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

10.03.2023.

TREND-u 2023

Članovi UO SVOS - Univerzitetski odbor boravili su na XXIX skupu Trendovi razvoja pod nazivom "Univerzitet pred novim izazovima" u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka. Tom prilikom u okviru poster sesije prezentovan je rad pod nazivom "Sindikalno udruživanje i kolektivno pregovaranje u visokom obrazovanju u republici Srbiji" autora: Valentine Vrebalov, predsednice SVOS - Univerziteski odbor i prof. dr Dušana Kovačevića, člana odbora sindikalne organizacije FTN. >> Poster

06.02.2023.

POTPISAN SPORAZUM

Obaveštavamo vas da je 24.01.2023. potpisan Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje22.07.2023.

Pregovori za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Pregovori za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

24.12.2022.

 Novogodišnja čestitka   Želimo Vam srećnu i uspešnu Novu 2023. godinu!

19.04.2022.

Da li je rad u visokom obrazovanju prilvilegija ili ...?

Sindikat visokog obrazovanja – Univerzitetski odbor Novi Sad poziva vas da prisustvujete Okruglom stolu na temu „Da li je rad u visokom obrazovanju prilvilegija ili ...?” koji će se održati u sredu, 20. aprila 2022. u Radničkom domu (Bulevar Mihajla Pupina 24) sa početkom u 17 časova.
Na Okruglom stolu će govoriti:

 • Prof. dr Dragana Latković, predsednica SVOS – Poljoprivredni fakultet
 • Dr Ilija Ćosić, profesor emeritus – Fakultet tehničkih nauka
 • Prof. dr Ira Prodanov – Akademija umetnosti Novi Sad


27.01.2021.

Održan prvi sastanak Univerzitetskog odbora Novi Sad u ovoj godini.


24.12.2020.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje


23.12.2020.

 NG

24.11.2020.

POTPISAN SPORAZUM

Obaveštavamo vas da je 23.11.2020. potpisan Sporazum o produženju Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.


23.11.2020.

NAJAVA POTPISIVANJA SPORAZUMA

Obaveštavamo vas da je Vlada na sednici održanoj 19. novembra 2020. godine donela Zaključak o prihvatanju Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/19 i 93/20), do 14. decembra 2022. godine, kao i da će se potpisivanje Sporazuma obaviti 23. novembra 2020. godine u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Beogradu, Nemanjina 24 (VI sprat, sala broj 37), sa početkom u 11 časova.


3.11.2020.

USAGLAŠENI STAVOVI OKO PRODUŽENJA VAŽENJA PKU ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Danas je na poziv pomoćnika ministra dr Bojana Tubića, održan sastanak u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa reprezentativnim sindikatima Sindikatom visokog obrazovanja Srbije i Sindikat obrazovanja Srbije.
Ispred Sindikata visokog obrazovanja Srbije sastanku je prisustvovala predsednica dr Dragana Latković.
Na sastanku su usaglašeni stavovi oko produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.


06.03.2020.

8. mart, dan herojstva radnica!

Drage žene, koleginice, prijateljice, majke, sestre.. srećan Vam 8. mart!


31.12.2019.

 Novogodišnja čestitka   Želimo Vam srećnu i uspešnu Novu 2020. godinu!

29.11.2019.

PRIMEDBE I ODGOVORI NA PKU

Primedbe od strane Ministarstva na PKU     Odgovor SVOS-a na primedbe


25.11.2019.

POTPISAN PKU ZA VISOKO OBRAZOVANЈE

Potpisan je Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje. Nakon propisanih procedura u Ministarstvu primerak za SVOS će biti dostavljen. PKU stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Srbije.    >> Slike


7.11.2019.

USVOJEN PREDLOG PKU ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Dragi SVOS-ovci, danas u 10.00 časova, posle dugogodišnjih pregovora, na sednici Vlade Srbije usvojen je predlog PKU-a za visoko obrazovanje. Uskoro očekujemo i potpisivanje.

Zahvaljujemo se organima SVOS-a na istrajnosti i naporima koji su uloženi da bi PKU bio potpisan.


27.02.2019.

Održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije

PKU >>    Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

29.06.2018.

Održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije

Dostavljen usaglašen PKU svim Ministarstvima.    >> Slike

08.01.2018.

Povećanje plata i penzija od januara 2018

Zaposlenima u visokoškolskim ustanovama, kao i istraživačima i pomoćnom osoblju u naučno - istraživačkoj delatnosti - povećanje za 5%

Recommend..


Activities about Collective agreement

more

Budimo odgovorni.
Poštujmo mere zaštite.

more

Activities about Collective agreement

Proces donošenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Naš Sindikat, iako zvanično reprezentativan od 14. novembra 2008. (“Službeni glasnik RS”, br. 105/08), o čemu je s naše strane ministar prosvete blagovremeno obavešten, nije pozvan od strane Ministarstva prosvete (dalje: Ministarstvo) da se uključi u pregovore o zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje. O tome kako smo “zaboravljeni” ili, da upotrebim adekvatniju reč “eskivirani” u procesu donošenja PKU u sopstvenoj delatnosti pročitajte više u pismu koje su predsednik i sekretar SVOS-a poslali ministru prosvete.

Diskriminacija zaposlenih u visokom obrazovanju u odnosu na zaposlene u osnovnim i srednjim školma. Nastavljen proces zamagljivanja suštine.

Napokon smo, 14. februara, kada je "Službeni glasnik RS", br. 12/2009, bio dostupan, mogli da uporedimo za nas značajan PKU za visoko obrazovanje (PKU-VO) sa PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (PKU-OSŠ). S obzirom da nismo pozvani na pregovore o PKU, glatko je, između ostalog, prošla priča o neprekidnom “doterivanju” osnovice i koeficijenata (članovi 15 i 16 u PKU-VO), umesto sistemskog rešenja finansiranja zaposlenih u visokom obrazovanju (u formi Zakona o finansiranju visokog obrazovanja).
Pred korisnicima ovog sajta sada su dva posebna kolektivna ugovora: PKU za visoko obrazovanje i PKU za osnovne i srednje škole i domove učenika. Upoređujući članove kojima se definišu iste stvari očigledno je da su i ovog puta zaposleni u visokom obarazovanju diskriminisani, kao što su to bili i u prethodnom PKU.
Navešću samo nekoliko članova kojima ću ilustrovati prethodnu tvrdnju. Ako pogledamo član 2 u oba ugovora, očigledno je da u PKU-VO nije definisano ko je poslodavac. Naime, ko garantuje da će bilo šta iz dotičnog PKU biti realizovano? S druge strane, iako su član 15 i član 16 PKU-VO identični članu 18, odnosno članu 19 u PKU-OSŠ, iskustvo iz prethodnog perioda (kada je, sve do septembra 2007, osnovica u visokom obrazovanju bila niža od osnovice u osnovnom i srednjem obrazovanju) jasno ukazuje da ih treba dopuniti kako bi se sprečila diskriminacija u vezi sa platama. Takođe, valja uporediti član 23, stav 1, tačke 1 i 5 u PKU-VO, sa članom 26, odnosno članom 30, PKU-OSŠ. Kad je visoko obrazovanje u pitanju, PKU-VO zaposlenima daje manje prava nego Opšti kolektivni ugovor (“Sl. glasnik RS” br. 50/08, 104/08 – Aneks I, 8/09 – Aneks II) u članu 33, stav 1, tačka 1.

Diskriminacija svih sindikata iz oblasti visokog obrazovanja u odnosu na Sindikat obrazovanja Srbije (SOS).

Član 55 u PKU-OSŠ i član 52 u PKU-VO imaju istovetan tekst. Glase ovako:
Poslodavac je dužan da predsedniku sindikalne organizacije ustanove reprezentativnog sindikata potpisnika ovog ugovora, u koju je učlanjeno više od 50% zaposlenih, isplaćuje uvećanu mesečnu zaradu u visini od 12%.
Predsednik sindikalne organizacije ustanove iz predhodnog stava, u koju je učlanjeno manje od 50% zaposlenih, ima pravo na srazmerno uvećanu mesečnu zaradu do 12%.
Dakle, ovog puta Sindikat obrazovanja Srbije, kao potpisnik PKU, “atakuje” na predsednike sindikalnih organizacija. Kao prvo, svi u SOS, kao drugo, uvećajte članstvo iznad 50 % zaposlenih i nagrada sledi.
A šta je sa predsednicima sindikalnih organizacija u ustanovama čiji članovi ne veruju ni u jednu “centralu”? Šta je sa predsednicima u sindikalnim organizacijama SVOS-a, sindikata reprezentativnog na republičkom nivou koji nije potpisnik PKU, jer mu baš od strane potpisnika nije omogućeno ni pregovaranje, ni potpisivanje PKU? Ponovo upućujemo na pismo upućeno ministru prosvete.

ŠTA NAM JE ČINITI? Postoji više načina na koje možemo reagovati u ovoj situaciji. Svaki od njih mora biti zasnovan na pravu (da bismo imali neophodan preduslov da uspemo), na pravdi (da bismo ostali dosledni sebi), na proceni mogućih taktika i mogućih dobitaka. Odluku o tome kako ćemo postupiti doneće Republički odbor SVOS-a i biće objavljena na ovom sajtu.
Kao predsednik SVOS-a zalagaću se da, bilo koja odluka da bude doneta, krajnji cilj SVOS-a ostane donošenje sistemskog zakonskog rešenja za finansiranje visokog obrazovanja, po kojem plata zaposlenih neće zavisiti ni od toga ko je dekan, ni ko je predsednik Vlade, ni ko su predsednici granskih sindikata u visokom obrazovanju, već od realno definisanog procenta sredstava koji se za visoko obrazovanje izdvajaju iz budžeta Srbije, od dobro izbalansiranog načina na koji se ta sredstva raspodeljuju visokoškolskim ustanovama i, na kraju, ali ne i najmanje važno, kako se sredstva raspodeljuju unutar samih ustanova. Da bi se stiglo do takvog sistemskog rešenja potreban je ogroman trud, ne toliko stoga što je posao težak sam po sebi, a jeste, već, pre svega, što se donošenju takvog rešenja mnogi opiru, jer u takvom sistemu više neće biti prostora za nenamensko trošenje namenskih sredstava. A o počecima rada na ostvarenju takvog sistemskog rešenja možete videti iz pisma upućenog još 2002. godine tadašnjoj Vladi Srbije sa premijerom Zoranom Đinđićem na čelu.
Opisani cilj sistematičnog i sistemskog rešenja finansiranja zaposlenih u visokoškolskom obrazovanju sastavni je deo programa SVOS-a.
dr Gordana Bojković

News Archive

21.12.2017.

Zarade u visokom obrazovanju

Poređenje zarada za ista radna mesta u različitim sektorima obrazovanja
Autor teksta: Bojan Stamenović

20.12.2017.

Održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije

Na sednici su izložene informacije o aktivnostima republičkih organa Sindikata u proteklom periodu.

15.12.2017.

Održan sastanak sa Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Dana 14. decembra 2017.godine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan sastanak sa Sindikatom visokog obrazovanja Srbije. Na sastanku su bili prisutni ispred Ministarstva v.d. pomoćnik ministra prof.dr Gordana Kokeza sa saradnicima i Dragana Latković, Darinka Moro, Miodrag Popović i Bojan Stamenović ispred SVOS-a. Na sastanku se razgovaralo o sledećim temama:
    - Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje,
    - Plate zaposlenih u visokom obrazovanju,
    - Finansiranje visokog obrazovanja.

31.10.2017.

Poslat zahtev za hitan sastanak sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Zvaničan dopis koji je poslat MPNTR.

21.04.2017.

Održana vanredna Skupština Sindikata visokog obrazovanja Srbije

Na Skupštini je izabran novi saсtav organa SVOS-a - predsednik, zamenik predsednika, sekretar, Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

27.02.2017.

Održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije

Na sednici je usvojen godišnji finansijski izveštaji za 2016. godinu, zakazane Vanredna i Izborna skupština i sednica Republičkog odbora SVOS-a i nastavlja se sa pregovorima sa Ministarstvom prosvete.

27.01.2017.

Pokrenuta inicijativa zaštite dr Stanka Ostojića

Sindikat Visokog Obrazovanja Srbije pokreće inicijativu zaštite dr Stanka Ostojića, v.profesora i poziva sve nadležne institucije da u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzmu sve neophodne mere da najbolje ocenjeni profesor ne ostane bez posla, a zbog ukazivanja na koruptivne radnje na Tehnološko Metalurškom fakultetu.
U vezi sa tim, SVOS će održati konferenciju za štampu u ponedeljak 30.1.2017. godine sa početkom 13 časova, u prostorijama Medija Centra, Terazije 3, Beograd.
Na konferenciju će, osim medija, biti pozvani Rektor BU, prof. dr Vladimir Bumbaširević, Prorektor za nauku Prof. dr Ivanka Popović, dekan Tehnološko Metalurškog fakulteta Prof. dr Đorđe Janaćković i Prodekan za finansije Tehnološko Metalurškog fakulteta prof. dr Boris Lončar.
Govoriće predstavnici SVOS, članovi komisije za izbor u zvanje redovnog profesora dr Stanka Ostojića, kao i pozvani gosti.
Pozivamo celokupnu javnost da se pridruži ovoj akciji i prisustvuje konferenciji na kojoj će biti reči o propustima u izbornoj proceduri, kao i mogućim dalekosežnim posledicama ovakvih dešavanja na BU.
Izborimo se da jedini uslov za izbore u zvanja na fakultetima budu propisani kriterijumi.

Svi smo mi Stanko

Održana sednica Republičkog odbora SVOS-a
28. decembar 2015.
Sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije održana je 28. decembra 2015. godine; sednica je održana na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

Održana Vanredna skupština SVOS-a
16. decembar 2015.
Vanredna skupština SVOS-a održana je 16. decembra 2015. godine. Na Skupštini je izabran novi sastav organa SVOS-a: Republičkog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora SVOS-a.

Obuka o kolektivnom pregovaranju
2. decembar 2015.
U organizaciji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Beogradu je 1-2. decembra 2015. održana obuka o kolektivnom pregovaranju. Sa strane SVOS-a obuku su pohađali mr Jovica Dakić, prim. dr sci Jasmina Tekić i Bojan Stamenović. Kliknite da pogledate program obuke...

Održana sednica Republičkog odbora SVOS-a
18. novembar 2015.
Sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije održana je 18. novembra 2015. godine; sednica je održana na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu.

Održana sednica Republičkog odbora SVOS-a
29. oktobar 2015.
U Novom Sadu je 29. oktobra 2015. godine održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije.

Ustavni sud obustavio izvršenje spornih odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
14. oktobar 2015.
Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru objavljen je 4. avgusta 2015. godine, sa punom primenom počevši od 12. oktobra 2015. U međuvremenu je pred Ustavnim sudom Srbije pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 20 pomenutog Zakona, a kojima se reguliše prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju. S tim u vezi Ustavni sud je 8. oktobra 2015. doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu spornih zakonskih odredaba.
Radi pune informisanosti našeg članstva upućujemo na odgovarajuće saopštenje Ustavnog suda (u kojem smo boldiranim slovima u crvenoj boji naglasili razloge pune opravdanosti donošenja ovakvog rešenja):
Saopštenje za javnost
Samo rešenje Ustavnog suda Srbije možete pogledati ovde.

Održan radni sastanak u Novom Sadu
8. septembar 2015.
U Novom Sadu je 8. septembra 2015. održan radni sastanak u sastavu: dr Jugoslav Joković, dr Srđan Svrzić, članovi Republičkog odbora SVOS-a, te mr Jovica Dakić, predsednik SVOS-a i Darinka Moro, sekretar SVOS-a.

Objavljen Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
4. avgust 2015.
U Službenom glasniku Republike Srbije br.68/2015 objavljen je Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, a u potpunosti se primenjuje počevši od 12. oktobra 2015. Tekst Zakona dat je u prilogu:
Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
13. jul 2015.
Predstavnici reprezentativnih sindikata u oblasti visokog obrazovanja i predstavnici Vlade Srbije usaglasili su tekst Predloga novog Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje. Usaglašeni tekst Predloga dat je u prilogu:
Usaglašeni tekst Predloga Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Održana sednica Republičkog odbora SVOS-a
25. jun 2015.
U Novom Sadu je 25. juna 2015. godine održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije.

Pregovori oko novog PKU - sastanak pregovaračkog tima
5. jun 2015.
U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je sastanak Pregovaračkog tima oko Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u visokom obrazovanju. Sa strane SVOS-a, sastanku su prisustvovali dr Jugoslav Joković, član Republičkog odbora SVOS-a, te Darinka Moro, sekretar SVOS-a.

Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta kataloga radnih mesta za zaposlene u visokom obrazovanju
2. jun 2015.
Danas je u Beogradu, u zgradi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan sastanak Radne grupe za izradu Nacrta kataloga radnih mesta za zaposlene u visokom obrazovanju. Sastanku je, kao predstavnik Sindikata visokog obrazovanja Srbije, prisustvovala Darinka Moro, sekretar SVOS-a.

Pregovori oko novog PKU - sastanak pregovaračkog tima
25. maj 2015.
U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je sastanak Pregovaračkog tima oko Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u visokom obrazovanju. Sa strane SVOS-a, sastanku su prisustvovali dr Srđan Svrzić, član Republičkog odbora SVOS-a, te Darinka Moro, sekretar SVOS-a.

Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta kataloga radnih mesta za zaposlene u visokom obrazovanju
3. april 2015.
Danas je u Beogradu, u zgradi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan sastanak Radne grupe za izradu Nacrta kataloga radnih mesta za zaposlene u visokom obrazovanju. Sastanku je, kao predstavnik Sindikata visokog obrazovanja Srbije, prisustvovala Darinka Moro, sekretar SVOS-a.

Okrugli sto: "Kako do optimizacije broja zaposlenih u obrazovanju"
23. mart 2015.
U Palati Srbija na Novom Beogradu održan je okrugli sto na temu "Kako do optimizacije broja zaposlenih u obrazovanju". Sa strane Sindikata visokog obrazovanja Srbije okruglom stolu prisustvovali su mr Jovica Dakić, predsednik SVOS-a, Darinka Moro, sekretar SVOS-a, te mr sc. dr JasminaTekić, dr Danko Jocić, Bojan Stamenović, dr Jugoslav Joković, dr Lazar Kričak i Petar Bogdanovski, članovi Republičkog odbora SVOS-a.

Održana sednica Republičkog odbora SVOS-a
6. mart 2015.
U Novom Sadu je 6. marta 2015. godine održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije.

Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta kataloga radnih mesta za zaposlene u visokom obrazovanju
20. februar 2015.
Danas je u Beogradu, u zgradi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan sastanak Radne grupe za izradu Nacrta kataloga radnih mesta za zaposlene u visokom obrazovanju. Sastanku je, kao predstavnik Sindikata visokog obrazovanja Srbije, prisustvovala Darinka Moro, sekretar SVOS-a.

Održana sednica Republičkog odbora SVOS-a
26. januar 2015.
U Novom Sadu je 26. januara 2015. godine održana sednica Republičkog odbora Sindikata visokog obrazovanja Srbije.

"Fiskalna konsolidacija" plata u visokom obrazovanju
28. oktobar 2014.
Dugo najavljivane mere "fiskalne konsolidacije" usvojene su prošlog vikenda. Zakonom je regulisano desetpostotno smanjenje osnovica za obračun i isplatu plata u javnom sektoru, uključujući i visoko obrazovanje. Kliknite da pogledate zakon..
Šta primena ovog zakona donosi zaposlenima u visokom obrazovanju može se videti iz sledeće dve tabele.

   

Iz druge od ove dve tabele, one posvećene platama nenastavnog osoblja, može se videti da iako se, shodno zakonu, zaposlenima koji zaraðuju manje od 25000 dinara plate neće smanjivati, one su, i tako nesmanjene, ipak manje od minimalne zarade u Srbiji - za sve kategorije zaposlenih čiji je stepen stručne spreme niži od četvrtog! Naime, po rečima samog resornog ministra "minimalna neto zarada u Srbiji iznosi 21.054 dinara" te "da je to minimum novca ispod koga ne treba da se radi." Srećom po studente, kao i po zaposlene u visokoškolskim ustanovama, spremačice zaposlene u ovim ustanovama i dalje vredno rade i održavaju higijenu prostora - iako ih država plaća manje od "minimuma novca ispod kojeg ne treba da se radi"! Podsetimo da je SVOS ukazivao na ovaj problem flagratnog kršenja člana 111. Zakona o radu (kojim se garantuje minimalna cene rada) još od 2011. godine - pogledajte npr. tekst "Osnovica povećana - problemi ostali", objavljen na sajtu SVOS-a 27. novembra 2011. godine.
Kao što se i iz ovog primera da videti, u Srbiji se menjaju vlade i stranke na vlasti, ali ono što se ne menja, ono što je konstanta, jeste nepoštovanje zakona, i to upravo od onih koji bi, po svojoj funkciji, morali biti njegovi čuvari.. Setimo se samo, na primer, sa kolikom se mukom SVOS izborio za poštovanje člana 104, stav 2, Zakona o radu, kojim se zaposlenima "garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca" - moralo se ići na Ustavni sud zbog platne diskriminacije! Zaista, kratak je jedan ljudski život da se izbori sa svim tim bezakonjem i nepravdama..
Ali kao što smo napisali pre godinu dana (tekst “Solidarna uravnilovka”, objavljen 14. oktobra 2013.), još za života pokojne predsednice i jedne od osnivača SVOS-a, prof. dr Gordane Bojković, "dok ovo društvo napokon ne počne da vrednuje pamet i znanje, neće biti dobro, i to ne samo zaposlenima u visokom obrazovanju, nego će i ova naša jadna država samo nastaviti da propada. Sa solidarnim porezom ili bez njega", slobodno možemo dodati i da "dok god ova država ne počne da poštuje zakone koje je sama donela, neće biti dobro, i to ne samo zaposlenima u visokom obrazovanju, nego će i sama ova naša država, jadna u svojoj bahatosti, samo nastaviti da tone. Sa fiskalnom konsolidacijom, ili bez nje."
(Inače, što se uspeha ili neuspeha mnogopominjane fiskalne konsolidacije tiče, on prevashodno zavisi od visine tzv. "fiskalnog multiplikatora", ekonomskog pokazatelja koji iskazuje uticaj koji promena u visini javne potrošnje ima na rast BDP-a. Više o tome u veoma informativnom članku mr Nebojše Katića, finansijskog konsultanta iz Londona: Fiskalna konsolidacija - na putu ili na stranputici? )

Pregled izmena i dopuna Zakona o radu
8. avgust 2014.
Pregled izmena i dopuna Zakona o radu ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 75/14) - odnosno uporedni pregled tzv. pravnih instituta po starom Zakonu o radu ("Sl.glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13) i po novom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl.glasnik RS", br. 75/14) - dat je u prilogu:
Pregled izmena i dopuna Zakona o radu

Uplaćena novčana pomoć za otklanjane posledica poplave
18. jul 2014.
U skladu sa odlukom Republičkog odbora SVOS-a, na namenski žiro-račun Vlade Republike Srbije SVOS je uplatio novčani iznos od 300.000,00 dinara, za otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplave.

Održana sednica Republičkog odbora SVOS-a
16. jul 2014.
Sednica Republičkog odbora SVOS-a održana je u Nišu. Na sednici je donesena odluka da se na namenski žiro-račun Vlade Republike Srbije uplati novčani iznos od 300.000,00 dinara, za otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplave.

Održan sastanak u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
16. maj 2014.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srðan Verbić, razgovarao je sa predstavnicima Sindikata visokog obrazovanja Srbije. Sastanku su prisustvovali predsednik SVOS-a, mr Jovica Dakić, predstavnici SVOS-a sa Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Nišu, dr Stanko Ostojić i dr Jugoslav Joković, kao i sekretar SVOS-a, Darinka Moro.
Predstavnici SVOS-a predočili su ministru Verbiću probleme i poteškoće sa kojima se susreću u svom radu i iskazali spremnost da budu partneri Ministarstvu, te da svojim predlozima, sugestijama i inicijativama doprinesu da se stanje u visokom obrazovanju što bolje uredi.
Predsednik SVOS-a, mr Jovica Dakić, posebno se zahvalio ministru Verbiću što je Sindikat visokog obrazovanja Srbije po prvi put samostalno pozvan na razgovore.
Ministar Verbić je istakao da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvoreno za sugestije i pozvao predstavnike SVOS-a da dostavljaju svoje predloge, kako bi zajedno, na obostranu korist, unapredili sistem visokog obrazovanaja. S tim u vezi, ministar je naglasio da je važno da se izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju usvoje do septembra 2014. godine.
Informacija o ovom sastanku objavljena je i na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs/vesti/1301-zajednicki-rad-na-unapredjivanju-sistema-visokog-obrazovanja

Održana Vanredna izborna skupština SVOS-a
16. april 2014.
Na Vanrednoj izbornoj skupštini SVOS-a za predsednika SVOS-a izabran je mr Jovica Dakić, a za sekretara SVOS-a izabrana je Darinka Moro.

Odgovor Ministarstva rada na zahtev SVOS-a za ukidanje "solidarnog poreza"
4. april 2014.
Na zahtev SVOS-a za ukidanje tzv. "solidarnog poreza na plate" i zabrane novog zapošljavanja u javnom sektoru, upućen 12. marta 2014. na adrese triju ministarstava (ministarstvo prosvete, ministarstvo rada i ministarstvo finansija), stigao je odgovor iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ministarstvo nas u odgovoru obaveštava da je naš zahtev uputilo Ministarstvu finansija na nadležno postupanje.
Radi punog informisanja našeg članstva, u prilogu dajemo integralni tekst odgovora:
Odgovor Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

Upućen zahtev za ukidanje "solidarnog poreza na plate"
12. mart 2014.
SVOS se pridružuje inicijativama za ocenjivanje ustavnosti i ukidanje zakona o tzv. "solidarnom porezu na plate", a takoðe traži i ukidanje zabrane novog zapošljavanja u javnom sektoru do 31. 12. 2015.
Zahtev za ukidanje pomenutih zakona o solidarnom porezu i zabrane novog zapošljavanja ne predstavlja nekakav nerazuman hir već jednostavno zahtev za poštovanjem Ustava i zakona - npr. člana 2 Zakona o visokom obrazovanju, u kojem se kaže da "Delatnost visokog obrazovanja od posebnog je značaja za Republiku Srbiju i deo je meðunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog, naučnog, odnosno umetničkog prostora".
S tim u vezi, u duhu punog poštovanja člana 2 Zakona o visokom obrazovanju, SVOS traži da se suštinski promeni odnos prema finansiranju visokog obrazovanja i njegov društveni status u Srbiji. Visoko obrazovanje, kao delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ne može i ne sme biti ponižavano - ni kao ranije, nižom osnovicom nego u osnovnom i srednjem obrazovanju (SVOS se izborio protiv toga), ni kao sada, ovim tzv. "solidarnim porezom" i sl. (SVOS se upravo bori i protiv toga). Ceterum censeo, Srbija upravo odnosom prema finansiranju visokog obrazovanja pokazuje da li zaista, suštinski, jeste na evropskom putu, jer sve dok budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje u Srbiji, izražena kroz procentualno učešće u bruto domaćem proizvodu, ne budu bar na nivou prosečne stope budžetskih izdvajanja za visoko obrazovanje u zemljama Evropske unije, evropski put Srbije zapravo je bespuće, a Srbija od eventualnog članstva u EU i punog učešća u evropskoj ekonomiji baziranoj na znanju (knowledge-based economy) neće imati nikakvu korist, daj bože da nema i poveliku štetu...
Više detalja o zahtevu SVOS-a za ukidanje zakona o solidarnom porezu i zabrane novog zapošljavanja možete videti u pismu koje je ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputila v.d. predsednika SVOS-a, gospoða Svetlana Pucarević. Pismo istovetne sadržine upućeno je i ministru rada, zapošljavanja i socijalne politike (Jovan Krkobabić), te ministru finansija (Lazar Krstić).

Privremeno zaposleni bezbedni do kraja juna 2014.
10. mart 2014.
Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava donela je zaključak kojim se dozvoljava da privremeno zaposleni (zaposleni na odreðeno vreme, angažovani po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge itd.) ostanu na svojim radnim mestima do 30. juna 2014. godine.
Prilog: Zaključak Komisije za novo zapošljavanje

Saopštenje o pregovorima oko Protokola u Vladi Srbije
6. februar 2014.
Na pregovorima (četvrtim po redu) oko Protokola kojim bi trebalo utvrditi smernice buduće politike zarada u prosveti, održanim 3. februara 2014. godine u Vladi Republike Srbije, ponovo nije postignut konsenzus.
Sve detalje o ovim pregovorima možete videti u saopštenju koje je sastavila vršilac dužnosti predsednika SVOS-a, Svetlana Pucarević:
Saopštenje o pregovorima oko Protokola o politici zarada u prosveti

Finansiranje visokog obrazovanja i evropski put Srbije
28. januar 2014.
Zvaničan početak pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (u formi prve međuvladine konferencije između Srbije i Evropske unije, održane 21. januara 2014) prilika je da se podsetimo i ponovo proverimo koliko je finansiranje visokog obrazovanja u Srbiji usklađeno sa praksom zemalja članica EU. U tom cilju urađena je analiza finansiranja - Finansiranje visokog obrazovanja i evropski put Srbije

Saopštenje o sastanku u Vladi Srbije
22. januar 2014.
Na poziv ministra finansija Lazara Krstića i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Tomislava Jovanovića, 20. januara 2014. godine održan je sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti. Sastanak je imao za cilj potpisivanje Protokola o politici zarada za zaposlene u prosveti u 2014. godini.
Saopštenje o sastanku u Vladi Srbije održanom povodom Protokola o politici zarada u 2014. godini

SVOS ostao bez osnivača - ali na dobrim osnovama
2. novembar 2013.
Jedva da je prošlo godinu i po dana od kako je SVOS ostao bez jednog od svojih osnivača, utemeljivača, pisca Statuta, svojevrsnog "ustava" SVOS-a, Mihaila Neškovića, diplomiranog pravnika - sekretara SVOS-a od osnivanja, predsednika Gradskog odbora SVOS-a u Novom Sadu i člana Statutarne komisije SVOS-a. Smrt Mihaila Neškovića bila je težak udarac za SVOS. Ali SVOS je preživeo. Jer SVOS je, dobrim delom zaslugom baš pokojnog Mihaila Neškovića, sazdan na dobrim osnovama, čvrstim i sigurnim temeljima.

27. oktobra 2013. SVOS je doživeo još jedan, podjednako težak udarac - ostao je bez svojeg osnivača, svog voðe, predsednika od samog osnivanja, u junu 2005. godine. Ostao je bez dr Gordane Bojković, vanrednog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, koja je svoju poslednju šestinu života (od kraja 2001. godine, pa do same smrti) posvetila sindikalnoj borbi za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u visokom obrazovanju u Republici Srbiji, i kao oružje neophodno u toj borbi osnovala SVOS, svoje duhovno čedo, ali i svoj mač, uz pomoć kojega je zasad jedino moguće zaštititi se od nepravde i pravnog nasilja.
Ceo tekst o dr Gordani Bojković i SVOS-u nakon njene smrti

4. novembar 2013. U nastavku dajemo tekst oproštajnog govora koji je, u ime SVOS-a, održala Svetlana Pucarević, zamenik predsednika SVOS-a:
Dana 27. oktobra 2013. godine preminula je prof. dr Gordana Bojković, jedna od osnivača i prvi predsednik Sindikata visokog obrazovanja Srbije.
Sa velikim poštovanjem i neizmernom tugom oprostili smo se od naše drage Goce.
Svi koji su je poznavali i svi koji smo sa njom saraðivali osećamo veliki gubitak jer smo izgubili bliskog saradnika i prijatelja u koga smo mogli da se pouzdamo.
Beskrajno strpljiva, uporna, pedantna, precizna, istrajna, do kraja odana svojoj viziji o boljem položaju i društvenom statusu Visokog obrazovanja.
Znala je da nas sasluša, da nas nasmeje, da sa nama zapeva, podeli uspomene iz svoga života.
Njena energija, iskustvo i upornost koju je ugradila u stvaranje našeg Sindikata sve nas obavezuje da istrajemo u aktivnostima i ciljevima za bolji materijalni položaj i društveni status Visokog obrazovanja Srbije.
Ostaješ da živiš u našim sećanjima.
Neka joj je večna slava i hvala!

Solidarna uravnilovka
14. oktobar 2013.
Vlada Republike Srbije ponovo nam preti tzv. "solidarnim porezom", između ostalog. (Više detalja...) Slično kao i pre nepunih pet godina, u proleće 2009. godine, kada je Vladu predvodio Mirko Cvetković...
Da se podsetimo, tada je predlagano da se stopa poreza poveća za 50% - sa 12 na 18 odsto. ( Podsetnik ...)
Od toga se međutim ubrzo odustalo i Vlada se na kraju opredelila za nešto drugačiji paket mera. (Podsetnik ...)
Da li će i ovoga puta doći do izmena predstavljenog Vladinog paketa ne znamo, ali ako tzv. "solidarni porez" bude primenjen pogledajmo kako će on otprilike uticati na plate nastavnog osoblja u visokom obrazovanju (na plate nenastavnog osoblja uglavnom nema uticaja jer su one većinom ispod 60000 dinara u neto iznosu):

Ovakva solidarna "uravnilovka" naravno nije nešto čime možemo biti zadovoljni, ali ona nije osnovni problem. Osnovni problem, osnovno pitanje, jeste koliko je učešće budžetskih izdvajanja za visoko obrazovanje u bruto domaćem proizvodu (BDP). U Evropskoj uniji, kojoj, deklarativno, težimo, ta izdvajanja u proseku iznose od 1,08% do 1,26% BDP-a:

U Srbiji su ta izdvajanja, u ovom momentu, svega oko 0,73% BDP-a. To je osnovni problem. I dok god se taj problem ne reši, dok ovo društvo napokon ne počne da vrednuje pamet i znanje, neće biti dobro, i to ne samo zaposlenima u visokom obrazovanju, nego će i ova naša jadna država samo nastaviti da propada. Sa solidarnim porezom ili bez njega.

Regionalna saradnja sa sindikatima visokog obrazovanja iz Temišvara
16. maj 2013.
U rumunskom gradu Temišvaru, 26. aprila 2013. godine, dopunjen je Protokol o saradnji Sindikata visokog obrazovanja Srbije (SVOS) sa sindikatima visokog obrazovanja iz Temišvara. Protokol o saradnji SVOS sa Sindikatom Zapadnog univerziteta u Temišvaru (skr. na rumunskom: SUT), koji je potpisan još 2005. godine (obnovljen 2012), dopunjen je Protokolom o saradnji sa Slobodnim sindikatom Politehničkog univerziteta u Temišvaru (skr. na rumunskom: SLUPT) i Protokolom o saradnji sa Sindikatom Univerziteta poljoprivrednih nauka u Temišvaru (skr. na rumunskom: SUSAMVB). Sa srpske strane potpisnik Protokola je i Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, koji je saradnju sa Temišvarom započeo još pre deset godina.

Osnovica povećana za približno dva posto. Da li je i plata?
14. maj 2013.
Prema Zaključku Vlade RS 05 broj 121-3367/2013 od 23. 4. 2013. godine, osnovica u višem i univerzitetskom obrazovanju povećana je sa 2.554,15 dinara na 2.605,23 dinara, tj. za približno 2%. Kad bi se fakulteti držali osnovice koju Vlada Srbije propisuje, sa prvim delom aprilske plate, koji se isplaćuje do 15. maja, zaposleni u visokom obrazovanju dobili bi rečenu povišicu. No, da li su je zaista i dobili, a ako nisu, zašto nisu?
Razloga je mnogo, na stranicama ovog sajta govori se o njima, a da podsetimo još jednom na član 43. Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za deletnosti koje se finansiraju iz budžeta, koji glasi: "Normativi i koeficijenti složenosti rada po ovoj uredbi predstavljaju osnov za finansiranje rada fakulteta i univerziteta. Fakulteti i univerziteti svojim pojedinačnim kolektivnim ugovorima i opštim aktima uređuju raspodelu ovako dobijenih sredstava." Drugim rečima, opštevažeća pravila raspodele budžetskih sredstava NE POSTOJE. Mi na taj propust ukazujemo već više od decenije, još dok SVOS nije ni osnovan (videti npr. naše pismo tadašnjem premijeru dr Zoranu đinđiću), tražeći promenu člana 43, no sve uzalud, izgleda, nema ko da čuje..
Kako god, kad bi se sredstva iz budžeta raspodeljivala na isti način na koji se i stiču, plate zaposlenih ne bi smele biti niže od iznosa datih u ovim tabelama:
- Plate počevši od aprila 2013 - nastavno osoblje
- Plate počevši od aprila 2013 - nenastavno osoblje

Potpisan PROTOKOL O SARADNjI sa granskim sindikatom visokog obrazovanja BiH
25. mart 2013.
U Novom Sadu je u petak, 22. marta 2013, potpisan Protokol o saradnji između Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti Bosne i Hercegovine, s jedne, i Sindikata visokog obrazovanja Srbije, s druge strane. Potpisivanjem Protokola ozvaničena je uspešna regionalna saradnja koja između pomenutih granskih sindikata visokog obrazovanja postoji već dve godine. Sindikalna saradnja uspostavljena je, i sada ozvaničena, kako radi uspešnijeg rešavanja mnogih zajedničkih problema (u vezi sa finansiranjem državnog visokoškolskog obrazovanja, strategijom razvoja visokog obrazovanja, i, uopšte, kompletnom pravnom regulativom u vezi sa visokim obrazovanjem), tako i radi saradnje na evropskom nivou.

Finansiranje visokog obrazovanja(grafički prikaz i komentar o promeni metodologije)
18. januar 2013.
Analiza koju redovno radimo početkom godine. Prezentovana je u obliku grafičkog prikaza, ispod kojeg je dodat komentar o promeni metodologije finansiranja.
Učešće visokog obrazovanja u budžetu:

Učešće VO u BDP-u, poređenje sa EU:

Više detalja u tabelarnom prikazu finansiranja VO:

NAPOMENA O PROMENI METODOLOGIJE:
Za razliku od zakona o budžetu, odnosno rebalansu budžeta, iz prethodnih godina (2005-2011), u kojima su bili jasno iskazani sopstveni prihodi budžetskih ustanova (u sektoru visokog obrazovanja to su fakulteti i druge visokoobrazovne ustanove), u zakonu o rebalansu budžeta za 2012, kao i u zakonu o budžetu za 2013 - na osnovu kojih su u gornjem grafičkom prikazu dati podaci o budžetskim izdvajanjima za visoko obrazovanje u 2012, odnosno 2013. godini - podaci o sopstvenim prihodima visokoškolskih ustanova nisu iskazani, nego se i ta sredstva (koja fakulteti i druge visokoobrazovne ustanove prikupe od studenata) računaju kao budžetska sredstva (koja nije prikupila Poreska uprava, nego same visokoškolske ustanove, kao njene svojevrsne ispostave). To je jasno vidljivo ako npr. uporedimo zakon o rebalansu budžeta za 2012. godinu (u kojem nisu posebno iskazani sopstveni prihodi visokoškolskih ustanova) sa zakonom o rebalansu budžeta za 2011. godinu (u kojem sopstveni prihodi visokoškolskih ustanova jesu posebno iskazani). Naime, kako se može videti sa str. 121-122 zakona o rebalansu budžeta za 2011. godinu, za više i univerzitetsko obrazovanje (glava 53.4) izdvojeno je 23.853.670.000 dinara budžetskih sredstava (kolona 9), dok su dodatni prihodi (kolona 10) iznosili 9.025.508.000 dinara, od čega su lavovski deo (8.678.728.000 dinara, dakle više od 95%) predstavljali sopstveni prihodi budžetskih korisnika, visokoškolskih ustanova. Shodno tome su ukupna sredstva (kolona 11) namenjena uspešnom funkcionisanju visokoškolskih ustanova iznosila 23.853.670.000 + 9.025.508.000 = 32.879.178.000 dinara. Nasuprot ovom zakonu, u zakonu o rebalansu budžeta za 2012. godinu, na str. 86-87, iskazana su samo ukupna sredstva namenjena visokom obrazovanju (34.455.413.000 dinara) bez ikakvog pomena koji deo tih ukupnih sredstava predstavljaju sopstveni prihodi visokoškolskih ustanova. No, ukoliko napravimo dosta konzervativnu pretpostavku da sopstveni prihodi u 2012. godini nisu bili manji od sopstvenih prihoda ostvarenih 2011. godine, kada su iznosili 8.678.728.000 dinara, dolazimo do podatka da su sredstva iz budžeta namenjena visokom obrazovanju u 2012. iznosila, maksimalno: 34.455.413.000 - 8.678.728.000 = 25.776.685.000 dinara, što bi predstavljalo 1,85% ukupnog budžeta za 2012. godinu, odnosno 0,75% bruto domaćeg proizvoda ostvarenog 2012. u Srbiji. Istom računicom, posmatrajući 2013. godinu, dolazimo do zaključka da sredstva iz budžeta namenjena visokom obrazovanju u 2013. godini iznose, maksimalno: 35.773.149.000 - 8.678.728.000 = 27.094.421.000 dinara, što bi predstavljalo 1,82% ukupnog budžeta za 2013. godinu, odnosno 0,73% projektovanog BDP-a za 2013. godinu. Imajući sve to u vidu moramo podatke iz grafičkog prikaza, a koji se odnose na 2012. i 2013. godinu, uzeti sa određenom rezervom.
G. Bojković

Osnovica povećana za dva posto
29. oktobar 2012.
Prema Zaključku Vlade RS 05 broj: 121-7111/2012 od 25.10.2012. godine, osnovica u višem i univerzitetskom obrazovanju povećana je za 2%, počevši od plate za oktobar (koja se isplaćuje u novembru), i iznosi 2554,15 dinara. Pogledajte odgovarajuće tabele:
- Plate počevši od oktobra 2012 - nastavno osoblje
- Plate počevši od oktobra 2012 - nenastavno osoblje

Održana Vanredna skupština SVOS-a
8. oktobar 2012.
Na Vanrednoj skupštini SVOS-a, održanoj 5. oktobra 2012, Slađana Mitić sa Elektronskog fakulteta u Nišu izabrana je za novog sekretara SVOS-a. Takođe je i Helena Vasić sa Građevinskog fakulteta u Subotici izabrana za člana Nadzornog odbora SVOS-a, a Bojan Stamenović iz Univerzitetske biblioteke u Nišu izabran je za člana Statutarne komisije SVOS-a.

Sindikalna saradnja SVOS-a na regionalnom nivou
6. jul 2012.
Danas je uspostavljena regionalna sindikalna saradnja između sindikata u oblasti visokog obrazovanja iz rumunskog grada Temišvara, sa jedne, i SVOS-a i Gradskog odbora SVOS-a u Novom Sadu, sa druge strane. Sindikalna saradnja uspostavljena je kako radi uspešnijeg rešavanja mnogih zajedničkih problema (u vezi sa finansiranjem državnog visokoškolskog obrazovanja, zakonskom regulativom itd.), tako i radi saradnje na evropskom nivou kroz projekte koje finansira EU, s obzirom da je Rumunija članica EU, a Srbija u procesu pristupanja.

Usvojen Pravilnik Komisije SVOS za zaštitu prava članova pri izboru u zvanja
25. maj 2012.
Na sednici Republičkog odbora SVOS-a, održanoj 22. maja 2012. godine, usvojen je Pravilnik o radu Komisije SVOS-a za zaštitu prava članova u postupku izbora u zvanja na visokoškolskim ustanovama i prihvaćen predlog Komisije da njen predsednik bude prof. dr Miodrag Dimitrijević, zamenik predsednika prof. dr Lazar Kričak, kao i da se Komisija proširi tako da u njen sastav uđe Slađana Mitić, diplomirani pravnik. Pogledajte:
Pravilnik o radu Komisije
Sastav Komisije

Osnovica povećana neznatno - a najniže plate znatno niže od minimalne zarade
29. april 2012.
Prema Zaključku Vlade 05 broj: 121-3131/2012 od 26.4.2012. godine, osnovica u višem i visokom obrazovanju povećana je za oko 3,46%, počevši od plate za april (koja se isplaćuje u maju), i iznosi 2504,07 dinara. Pogledajte odgovarajuće tabele:
- Plate počevši od aprila 2012 - nastavno osoblje
- Plate počevši od aprila 2012 - nenastavno osoblje
Napominjemo i da je nešto ranije povećana i minimalna zarada, koja od aprila 2012. do februara 2013. iznosi 115,00 dinara neto po radnom času (do marta 2012. iznosila je 102,00 dinara neto po radnom času) - odluka o novoj vrednosti minimalne zarade objavljena je u "Sl. glasniku RS", broj 22/2012. Primetimo da su najniže plate u visokom obrazovanju - plate nenastavnog osoblja sa stepenom stručnosti nižim od trećeg - i dalje značajno niže od minimalne zarade, koja za april iznosi 19320,00 dinara. To je u suprotnosti sa članom 111, stav 1 Zakona o radu, o čemu smo već u više navrata pisali na ovom sajtu. Kao podsetnik upućujemo vas na naš tekst od 27. novembra 2011.

Poslednji pozdrav Mihailu Neškoviću, sekretaru SVOS-a
2. mart 2012.
Mihailo Nešković, dipl. pravnik, sekretar i jedan od osnivača našeg sindikata, član Statutarne komisije, uz to i predsednik Gradskog odbora Sindikata Univerziteta u Novom Sadu, rečju - čovek na čije smo stručno mišljenje u pravnim, ali i u drugim važnim pitanjima, uvek mogli da se pouzdamo - zauvek nas je napustio. Svim srcem borio se za pravo i pravdu, ali njegovo srce pravednika, na nesreću, nije izdržalo nepravde ovoga sveta. Nadam se i verujem da će se njegova duša sada preseliti u jedan lepši svet, svet pravde i prava, za kakav se borio čitavog svojeg života, a posebno poslednjih godina, u okviru našeg sindikata. Neka mu je večna slava i hvala!
Gordana Bojković
čitulja objavljena u novosadskom listu "Dnevnik"

25. april 2012. Prilažemo i tekst sa biografskim podacima o Mihailu Neškoviću. Tekst je napisan za aprilski broj mesečnika "Sindikalni puls", koji izdaje Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, sa kojim SVOS sarađuje od osnivanja. Mihailo Nešković je, kao predsednik Gradskog odbora sindikata Univerziteta u Novom Sadu, po funkciji bio i član Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština (iako SVOS nije član Saveza samostalnih sindikata Srbije).
Tekst sa biografskim podacima, napisan za "Sindikalni puls"

Grafički prikaz finansiranja visokog obrazovanja u periodu od 2005. do 2012. godine
25. januar 2012.
Analiza koju redovno radimo početkom godine. Da ne zamaramo sa mnogo reči - dajemo grafički prikaz.
Učešće visokog obrazovanja u budžetu:

Učešće VO u BDP-u, poređenje sa EU:

Više detalja u tabelarnom prikazu finansiranja VO:

Radno-pravna zaštita članova SVOS pri izboru u zvanje
11. januar 2012.
U cilju zaštite od diskriminacije naših članova prilikom izbora u nastavnička i saradnička zvanja, na sednici Republičkog odbora SVOS-a, održanoj 27. decembra 2011. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, formirana je Radna grupa SVOS za zaštitu prava članova u postupku izbora u univerzitetska zvanja.
Cilj ove radne grupe jeste sprečavanje zloupotreba u postupku izbora u zvanje, kako se ne bi desilo - a nažalost postoje slučajevi u kojima se dešavalo - da se za različite kandidate za isto nastavno zvanje, na istoj visokoškolskoj ustanovi, primenjuju različiti kriterijumi za izbor u zvanje.
S druge strane, potrebno je i ujednačiti kriterijume za izbor u isto nastavno zvanje na različitim visokoškolskim ustanovama. Naši članovi već su pisali o tome, na primeru tehničkih fakulteta Univeziteta u Beogradu. Više detalja na strani "SVOS na TREND-u 2010", u delu "Kriterijumi za izbor u zvanje", u kojem je prezentovan naučni rad na ovu temu čiji su autori dr Stanko Ostojić i dr Rajko Šašić sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
25. maj 2012. U međuvremenu je, na sednici ove Radne grupe održanoj 10. aprila 2012, doneta odluka o preimenovanju Radne grupe u "Komisiju SVOS-a za zaštitu prava članova u postupku izbora u zvanja na visokoškolskim ustanovama" i sačinjen predlog Pravilnika o radu, koji je Republički odbor SVOS-a usvojio na svojoj sednici održanoj 22. maja 2012.


Srećna nam nova 2012. godina!

31. decembar 2011. Za razliku od decembra 2008. godine, kada je svetska ekonomska kriza bila prepoznata kao naša razvojna šansa, političari nas sada upozoravaju da će nastupajuća 2012. biti jedna od težih godina. Iskustvo nam govori da ovoga puta nažalost nemamo razloga da im ne verujemo... (Dovoljno je samo - pod optimističkom pretpostavkom da neće biti problema u naplati budžeta - pogledati koliki se, i svake godine rastući, deo budžeta, i BDP-a, izdvaja za otplatu dugova... uzetih između ostalog i za subvencionisanje kamata tzv. domaćih banaka, koje već bar jednu deceniju imaju najviše realne kamate i marže u Evropi...) No, ako nastupajuća godina neće biti laka, ona bi mogla, a po našem mišljenju i morala, da bude pravična: da se teret teškoća pravično rasporedi. Konkretno: da se uvede jedna osnovica za sve javne službe, a da se visina osnovice odredi kao procenat prosečne zaradu u Republici Srbiji. Takođe, da se uvede jedinstvena lista koeficijenata za sve javne službe. Poštujući još i načelo solidarnosti - a pre svega zakonitosti, poštovanja Zakona o radu, član 111, stav 1 - tj. da se koeficijenti i osnovica odrede tako da plata (kao proizvod koeficijenta i osnovice) onih sa najnižim koeficijentom ne bude niža od minimalne zarade u Republici Srbiji, možemo dobiti jedan socijalno pravedan sistem finansiranja koji će funkcionisati i u dobrim i u manje dobrim vremenima. (Kao što npr. nemački model pravične i solidarne tzv. socijalne tržišne privrede, stvoren 1948. godine, kada je Nemačka bila, i bukvalno, u ruševinama - dakle još u goroj poziciji nego što se Srbija danas nalazi - funkcioniše i dan-danas, čineći Nemačku uspešnom i u uslovima najveće ekonomske krize od završetka drugog svetskog rata.) U tom smislu ipak možemo, moramo, sa optimizmom i nadom prigrliti novodolazeću godinu. Zato, dragi prijatelji, članovi i budući članovi SVOS-a, kao i naši saradnici i saborci u drugim granskim sindikatima - srećna nam svima nova 2012. godina!


Osnovica povećana - problemi ostali

27. novembar 2011. Iako je osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u visokom obrazovanju povećana počevši od plate za oktobar (koja se isplaćuje u novembru), to povećanje je toliko neznatno da su plate zaposlenih sa najnižim koeficijentima i dalje niže od minimalne zarade, što je u suprotnosti sa članom 111, stav 1 Zakona o radu, koji glasi:
"Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom."

Naime, naša osnovica je od aprila do septembra 2011. iznosila 2391,63 dinara. Počevši od oktobra 2011. ona sada iznosi 2420,33 dinara ("povećanje" od 1,20%). Kada osnovicu pomnožimo sa odgovarajućim koeficijentom, datim u Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, dobijamo da plata fizičkog radnika sada iznosi 2420,33 * 5,99 = 14498 dinara, plata spremačice (I stepen stručne spreme) 2420,33 * 6,30 = 15428 dinara, a plata npr. vrtlara (II stepen stručne spreme) 2420,33 * 6,83 = 16531 dinar. Drugim rečima, sve zaposlene u visokom obrazovanju čije radno mesto ne zahteva više od drugog stepena stručnosti država, kao poslodavac, plaća manje od minimalne zarade, koja za period jun-decembar 2011. iznosi 102,00 dinara neto po radnom času, odnosno 17136,00 dinara za mesec oktobar 2011. godine (u oktobru je bilo 168 radnih časova). Dakle, država ne poštuje Zakon o radu, konkretno: član 111. Zakona.

Mi već duže vreme ukazujemo ministru prosvete i nauke na ovaj i druge probleme. Konstantno tražimo sastanak sa ministrom, nudimo mu naše predloge za rešenje problema. Uzalud. Sindikat visokog obrazovanja Srbije jeste legitimni partner u socijalnom dijalogu, ali resorni ministar nam svojim ignorantskim stavom pokazuje da ne želi da učestvuje u dijalogu. Zato ćemo, po svoj prilici, zaštitu interesa našeg članstva morati da potražimo ne kroz socijalni dijalog (koji usled ignorantskog stava nadležnog ministra nažalost očito ne funkcioniše), nego na sudu.


Inicijativa SVOS-a za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

31. oktobar 2011. O ovoj inicijativi već je bilo govora na našem sajtu (27. septembra 2011). O inicijativi je informisan i ministar prosvete i nauke, dr Žarko Obradović, i to u dva dopisa koji su mu dostavljeni u toku oktobra meseca. U prvom dopisu, od 7. oktobra, obrazložena je potreba za hitnom izmenom Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, prvenstveno u delu koji se odnosi na visoko obrazovanje, i zatraženo je od ministra da SVOS bude uključen u proces izmene Uredbe. Dopis je predat na Pisarnici, 10. oktobra, a prethodno je ministru Obradoviću dostavljen elektronskom poštom na adresu e-pošte u Kabinetu ministra. Kliknite da pogledate skeniran dopis ministru...
U Prilogu dopisa data su pravila po kojima Uredbu treba menjati, a koja su suštinski identična pravilima iz teksta o promeni Uredbe o koeficijentima, objavljenog na ovom sajtu 27. septembra 2011.

Drugi dopis ministru je dostavljen 24. oktobra, takođe preko Pisarnice. U ovom dopisu izričito se zahteva da ministar konačno pozove predstavnike SVOS-a na razgovor, na šta ga zakon obavezuje. Kliknite da pogledate skeniran dopis od 24. oktobra...
Uz ovaj dopis priložen je konkretan Predlog izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. To je nastavak i konkretizacija Predloga objavljenog na ovom sajtu 27. septembra. Pogledajte konkretan Predlog, posebno poslednju stranu, na kojoj je praktično izložen stav SVOS-a koji ćemo braniti na pregovorima.

Gordana Bojković


Aktivnosti SVOS-a oko Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

30. oktobar 2011. Kao što smo već pomenuli u našem prethodnom obraćanju na ovom sajtu (6. oktobra), na sednici Republičkog odbora SVOS-a, održanoj 29. septembra, usvojen je Predlog novog Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, tj. Predlog izmena i dopuna postojećeg Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, koje bi se primenile u novom Posebnom kolektivnom ugovoru za visoko obrazovanje, kojeg valja zaključiti do 21. februara 2012. godine, kada ističe važenje postojećeg Ugovora. Ministar prosvete i nauke, dr ®arko Obradović, obavešten je o tome u pismu od 3. oktobra (objavljeno na našem sajtu 6. oktobra), u kojem smo mu skrenuli pažnju da očekujemo da će predstavnici SVOS-a biti blagovremeno pozvani i uključeni u pregovore. Pismo je ministru dostavljeno i elektronskom i klasičnom poštom, sa povratnicom, koju međutim nismo primili, pa mu je pismo, na kraju, 10. oktobra, dostavljeno i direktno, na Pisarnicu, kako bismo bili sigurni da ga je primio.

S obzirom da nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, ministru smo se obratili ponovo, u dopisu od 21. oktobra. U prilogu ovog dopisa dali smo i naš Predlog izmena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje. Ovaj dopis je ministru dostavljen direktno, preko Pisarnice, 24. oktobra.
- Kliknite da pogledate skenirano pismo ministru...
- Kliknite da pogledate naš Predlog izmena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje...
- Radi reference, da bi bilo jasnije na šta se konkretno odnose naše izmene i dopune::
Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje (važi do 21. februara 2012.)


Održana sednica Republičkog odbora. Poslato pismo ministru

6. oktobar 2011. U Novom Sadu je 29. septembra održana sednica Republičkog odbora. Usvojen je Predlog novog Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, kojim se, za razliku od prethodnih ugovora u kojima SVOS nije imao priliku da učestvuje, visoko obrazovanje tretira ravnopravno sa osnovnim i srednjim obrazovanjem, a rad nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju ravnopravno sa istim radom u drugim javnim službama. O tome je pismeno obavešten ministar prosvete i nauke, dr Žarko Obradović. Pogledajte pismo ministru.

Na sednici je razmatran i Predlog za minimalne izmene Uredbe o koeficijentima, koje su prikazane i obrazložene u našem prethodnom obraćanju na ovom sajtu, 27. septembra. Konkretni predlozi prolaze kroz raspravu u sindikalnim organizacijama i biće objavljeni nakon tih rasprava. Nova Uredba o koeficijentima je samo prvi nužni korak ka sistemskom uređivanju finansiranja visokog obrazovanja, i potrebno je da bude zasnovana na istom principu na kojem bazira i Predlog Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje. Princip je jednostavan: dokumenti i formalno i suštinski moraju da budu usklađeni sa Zakonom o radu i sa Zakonom o visokom obrazovanju. Pri tome, zbog izrazito teške finansijske situacije zaposlenih sa najnižim koeficijentima, hitno povećanje tih koeficijenata, čime bi se oni uskladili sa Zakonom o radu, jeste nužna trenutna aktivnost.


Predlog izmene i dopune Uredbe o koeficijentima

27. septembar 2011. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama izmenjena je 1. septembra 2011. i po četrdeseti put ("Sl. glasnik RS", br. 65/11). Ni duže uredbe, ni više izmena! A, ipak, nije rešen izuzetno značajan problem: uredba nije usklađena sa relevantnim zakonima koji su doneti tokom njene primene (od jula 2001). U tekstu koji će u dva nastavka biti objavljen na ovom sajtu dat je predlog za efikasno usklađivanje pomenute uredbe sa zakonom. Nakon 10 godina primene i ukupno 40 izmena, valjda su se napokon stekli svi potrebni uslovi da se sa kratkotrajnih parcijalnih rešavanja pređe na kvalitetno sistemsko rešenje problematike pokrivene ovom Uredbom.Kliknite da pogledate Predlog...


Dopuna stranice sa zakonima od značaja za članove SVOS-a

17. avgust 2011. Na stranicu sa zakonima od značaja za članove SVOS-a dodat je Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, usvojen 14. jula 2011. i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 52/11. Zakon daje lep pregled bibliotečke organizovanosti u Srbiji, a važan je zbog činjenice da su zaposleni u svim univerzitetskim bibliotekana članovi SVOS-a, a takođe i sve sindikalne organizacije SVOS-a imaju brojno članstvo u svojim visokoškolskim bibliotekama. Osim toga, za aktivnosti na zakonskoj regulativi u vezi sa finansiranjem visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija od značaja je detaljno definisanje stručnih naziva za obavljanje pojedinih bibliotečkih poslova, kao i uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se stekla određena stručna zvanja.

Osim toga, kada je u pitanju finansiranje visokoškolskog obrazovanja i plata zaposlenih u institucijama visokog obrazovanja, značajno je, poređenja radi, pogledati kako su zakonom određene plate državnih službenika i nameštenika, što se može videti iz Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, odnosno njegovih izmena i dopuna, usvojenih 22. decembra 2010. i objavljenih u "Sl. glasniku RS", br. 99/10. I Zakon o platama platama državnih službenika i nameštenika i zakon o njegovim izmenama i dopunama nalaze se na strani sa zakonima od značaja za članove SVOS-a.


Normativi i standardi uslova rada - da se podsetimo

8. jul 2011. U danima kada je najzad aktuelna izmena Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (Službeni glasnik Republike Srbije, 15/2002 - osnovni tekst, 110/2007 - izmena člana 41), kada pravna regulativa u vezi sa finansiranjem visokoškolskih ustanova još uvek nije usklađena ni međusobno ni sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010), dobro je podsetiti se aktivnosti koje su osnivači SVOS-a preduzimali od 2002. godine, kada je Uredba doneta, pa do osnivanja SVOS-a, 29. juna 2005. godine. Da se podsetimo odakle smo krenuli, šta smo postigli, šta smo predlagali u vezi sa normativima i standardima uslova rada, kao i sa finansiranjem visokog obrazovanja generalno. I da razmislimo šta se sve od naših tadašnjih predloga i razmišljanja može korisno upotrebiti u borbi koja nas tek očekuje...

Podsetimo se!Nova osnovica za obračun i isplatu plata

21. april 2011. Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 14. aprila 2011. donela Zaključke o novim osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru. U skladu sa Zaključcima plate će se obračunavati po novoj osnovici utvrđenoj u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, počev od plate za april 2011. godine. Nova osnovica za zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kao i učeničkom i studentskom standardu iznosi 2391,63 dinara.

Plate nastavnog osoblja, obračunate prema novoj osnovici, možete videti u tabeli Nastavno-april 2011.
Plate nenastavnog osoblja, obračunate prema novoj osnovici, možete videti u tabeli Nenastavno-april 2011.

Napominjemo da plate prikazane u tabelama predstavljaju samo način na koji država obračunava i isplaćuje zarade zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, dok se stvarni iznosi plata razlikuju od jedne do druge ustanove, u skladu sa članom 43 Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta.


Finasiranje obrazovanja: Šta traže sindikati prosvetnih radnika, šta nudi Vlada, šta predlaže SVOS?

21. mart 2011. Kao što je poznato, tri sindikata koji predstavljaju zaposlene u državnim školama osnovnog i srednjeg obrazovanja već dva meseca organizuju štrajkove. Jedno kratko vreme im se bio pridružio i Sindikat obrazovanja Srbije (SOS), makar formalno, koliko da se predstavnici države imaju na koga da oslone - da mogu da kažu kako ima neko ko je realan, neko ko je odmah nakon što je uzeo učešće u štrajku shvatio nerealnost zahteva ostalih triju sindikata prosvetnih radnika.

Pa da vidimo kako izgledaju ti "nerealni" zahtevi sindikata prosvetnih radnika, kako dakle izgleda predlog Protokola koji su predložili sindikati:
Predlog Protokola koji su sačinili sindikati

S druge strane, evo kako izgleda Protokol koji su sindikatima ponudili predstavnici Vlade, a potpisao ga Sindikat obrazovanja Srbije:
Protokol koji je ponudila Vlada, a potpisao SOS

I jedna reč o navodnoj nerealnosti zahteva sindikata. Naime, svi ti navodi o nekakvoj nerealnosti zahteva sindikata argumentovano su opovrgnuti u izvrsnom analitičkom članku prof. Hadži Zdravka M. Kovača pod naslovom "Ne dirajte naše krugove":
Ne dirajte naše krugove

Imajući sve ovo u vidu, šta SVOS predlaže, i traži, kada je u pitanju finansiranje obrazovanja, konkretno: visokog obrazovanja?

Pre svega, ne možemo a da ne pomenemo da i pored toga što je Sindikat visokog obrazovanja Srbije jedini reprezentativni sindikat čiji su svi članovi zaposleni isključivo u visokoškolskim ustanovama Srbije, ministar Obradović nije smatrao za potrebno da nas pozove na pregovore. Mi nismo najavili niti organizovali štrajk u visokom obrazovanju. Ne smatramo da se obustavom rada treba da rešavaju problemi, ali se po tome očigledno razlikujemo od ministra prosvete. On uvažava samo one sindikate koji štrajkuju, odnosno samo sa njima organizuje kakav-takav kontakt ili pregovore.

Prihvatajući rizik da budemo ignorisani od strane ministra prosvete, mi u Sindikatu visokog obrazovanja Srbije zalažemo se za sistemsko rešenje - za evropsko rešenje u finansiranju visokog obrazovanja. Političarima su puna usta priče o Evropskoj uniji i evro-integracijama Srbije, i mi to u potpunosti podržavamo, i predlažemo im da svoje reči potvrde svojim delima i primene evropske standarde u finansiranju visokog obrazovanja. Konkretno, tražimo da se iznos budžetskih sredstava namenjenih za finansiranje visokog obrazovanja ubuduće određuje u obliku procentualnog učešća u bruto domaćem proizvodu (BDP), i to tako da pomenuto procentualno učešće ne bude niže od prosečnog procentualnog učešća javnih izdvajanja za visoko obrazovanje u zemljama Evropske unije.

Prema poslednjim raspoloživim podacima, javna (budžetska) izdvajanja za visoko obrazovanje u zemljama EU iznose, u proseku, oko 1,12% BDP-a. U Srbiji je taj procenat značajno niži, i iznosi, za 2011. godinu, svega 0,68% BDP-a. To znači da bi, kako bismo dostigli evropske standarde u pogledu finansiranja visokog obrazovanja, bilo potrebno da budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje budu skoro 65% veća nego što sada iznose. Možda će neko reći da je to nerealno, ali to su nam govorili i kada smo tražili da se osnovica za plate u visokom obrazovanju izjednači sa osnovicom u osnovnom i srednjem obrazovanju, pa smo ipak uspeli da se izborimo za izjednačenje osnovica. Tako i sada: ne tražimo ništa nerealno, tražimo samo ispunjenje evropskih standarda. Evropske integracije, koje su jedan od najvažnijih prioriteta Srbije, podrazumevaju ispunjenje brojnih evropskih standarda - mi samo tražimo da i materija finansiranja visokog obrazovanja bude regulisana u skladu sa evropskim standardima.

Za više detalja o predlogu SVOS-a pogledajte materijal sa Panela o strukturnim reformama u visokom obrazovanju u Srbiji (održan 6. marta na Kopaoniku), koji je predsednik SVOS-a dr Gordana Bojković pripremila i podelila ga učesnicima skupa relevantnim za finansiranje visokog obrazovanja:
Finansiranje visokog obrazovanja iz budžeta Srbije (sa Panela o strukturnim reformama u visokom obrazovanju)


Otvoreno pismo ministru prosvete

26. januar 2011. Povodom pregovora o odmrzavanju zarada u obrazovanju i štrajkova u osnovnim i srednjim školama, Sindikat visokog obrazovanja Srbije uputio je otvoreno pismo ministru prosvete dr Žarku Obradoviću.


Šta očekivati od budžeta za 2011. godinu?

7. decembar 2010. Nakon donošenja zakona o rebalansu budžeta za 2010. godinu, a pred donošenje budžeta za 2011. godinu, sačinjena je analiza trenutnog stanja u finansiranju visokog obrazovanja u Srbiji, i to u poređenju sa odgovarajućom praksom u EU (kojoj deklarativno sa entuzijazmom težimo), i dat je predlog sistemskog rešenja za koje se SVOS zalaže. Pogledajte ceo tekst:
SVOS: Šta očekivati od budžeta za 2011. godinu?


Pet godina SVOS-a - održana Izborna skupština.

2. jul 2010. Prošlo je pet godina od osnivanja Sindikata visokog obrazovanja Srbije; jedinog sindikata osnovanog za teritoriju Republike, čiji su svi članovi zaposleni u državnim visokoškolskim ustanovama. To treba naglasiti, jer to jeste važno za zaposlene: konačno postoji sindikat koji štiti realne interese zaposlenih u državnom visokom školstvu. Konačno, zahvaljujući SVOS-u, osnovica za isplatu plata nije za 32 % niža od iste veličine u ostalom obrazovanju, niti su koeficijenti istih kategorija zaposlenih niži za zaposlene u visokom obrazovanju, protivno zakonu o radu. Da, činjenica je da su na račun učlanjenih u SVOS prosperirali i oni zaposleni koji se nisu učlanili u ovaj sindikat, a što iz pojedinih sindikalnih organizacija upućuju kao određenu vrstu zamerke. činjenica je da ono što sindikat na republičkom nivou postigne, važi i za one koji nisu članovi. Uvek će biti i onih koji se koriste trudom drugih. Nadamo se, ipak, a i verujemo, da će se povećati broj onih naših kolega koji shvataju značaj sindikalnog organizovanja, onako kako to nudi Sindikat visokog obrazovanja Srbije, a što je sažeto izloženo u sedam teza iz Programa predsednika.
      25. juna 2010. održana je Izborna skupština SVOS-a. Delegati na Izbornoj skupštini ukazali su poverenje organima iz prethodnog mandata: dr Gordana Bojković je izabrana za predsednika, Svetlana Pucarević za zamenika predsednika, a Mihailo Nešković za sekretara. Republički odbor je proširen, Nadzorni odbor promenjen, a Statutarna komisija koja je u celosti izabrana 25. marta 2009. ostala je neizmenjena. Na sajtu SVOS-a, na stranici Organi Sindikata, nalaze se imena novoizabranih organa i članova organa.
      Između Osnivačke skupštine održane 29. juna 2005. i Izborne skupštine, održane 25. juna 2010, SVOS je imao dve vanredne skupštine. Na Vanrednoj skupštini od 10. jula 2008. doneta je odluka da se nikakve značajnije promene u nazivu i Statutu Sindikata ne prave sve dok se ne dokaže reprezentativnost. Trebalo je prevladati nepreciznosti postojeće zakonske regulative i postići da Odbor za dokazivanje reprezentativnosti uradi svoj posao, tj. prebroji pristupnice naših članova. A onda smo 25. marta 2009. održali drugu Vanrednu skupštinu i uradili ono što je u međuvremenu postalo neophodno: dugačak i neadekvatan naziv Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije, promenili smo u naziv koji odgovara onome što sindikat stvarno jeste, usvojili smo naziv: Sindikat visokog obrazovanja Srbije. Zvanična skraćenica SVOS ostala je neizmenjena.
      Pošto se naš sindikat stalno proširuje, na Izbornoj skupštini je usvojena Odluka o radu Republičkog odbora, operativna odluka koja to proširivanje uvažava i prati kroz proširivanje samog Republičkog odbora. Sindikat visokog obrazovanja Srbije započeo je drugu etapu svog rada, sa namerom da ostane jedinstven u akcijama počev od svake sindikalne organizacije pa do republičkih organa, što podrazumeva i beskompromisnu borbu za prave ciljeve i u sopstvenim redovima.


Za sistemsko rešenje u finansiranju visokog obrazovanja

19. maj 2010. Prethodne sedmice održana su dva skupa od značaja ne samo za SVOS, nego i, mišljenja smo, za sve zaposlene u visokoškolskom obrazovanju.
      Prvo je, 12. maja 2010, u Narodnoj skupštini Republike Srbije održan sastanak članova Odbora za prosvetu sa predstavnicima reprezentativnih sindikata. Sastanku je prisustvovao ministar prosvete dr Žarko Obradović sa saradnicima, a predsedavao je dr Zoran Šami, predsednik Odbora, na čiji predlog je sastanak i organizovan. (Za više detalja pogledajte skupštinski izveštaj, kao i izveštaj iz štampe.)
      Dan kasnije, 13. maja 2010, na Fakultetu tehničkih nauka održan je skup zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu, posvećen finansiranju visokog obrazovanja.
      Zajedničko u izlaganju predsednika SVOS, Gordane Bojković, na oba pomenuta skupa jeste viđenje da se problem adekvatnog, racionalnog i namenskog finansiranja visokoškolskog obrazovanja iz budžeta Republike može rešiti samo donošenjem zakona koji će tu problematiku tretirati po svim koracima od značaja: od adekvatnog učešća u budžetu (odnosno BDP-u), preko raspodele visokoškolskim ustanovama koja počiva na broju studenata i specifičnostima samih ustanova, do raspodele u ustanovama. Na skupu u Novom Sadu išlo se od analize konkretnih problema u sadašnjem finansiranju, do načina kojima će biti prevaziđeni, a koji su u skladu sa osnovnim principima finansiranja iz budžeta: adekvatno, strogo racionalno i strogo namensko finansiranje.

Sa druge strane, 17. maja 2010. započeti su zvanični pregovori predstavnika Republike Srbije i misije MMF-a, u okviru sprovođenja tzv. stand-by aranžmana sa MMF-om, odobrenog 2009. godine. Naravno, čim se pomene MMF jasno je šta se pod time podrazumeva: smanjenje javne potrošnje. Kao da je javna potrošnja isključivo trošak. Kao da javna potrošnja ne predstavlja i investiciju u razvoj. A ulaganje u obrazovanje, pogotovo visoko obrazovanje, predstavlja upravo to: investiciju u razvoj. Tako da se i iz tog razloga ne sme dozvoliti bilo kakvo "smanjenje javne potrošnje" u oblasti visokog obrazovanja - ne smemo dopustiti smanjenje učešća budžetskih prihoda visokog obrazovanja u bruto domaćem proizvodu (BDP). Upravo suprotno - moramo zahtevati i izboriti se da to učešće bude u skladu sa evropskom praksom, odnosno da dobijemo onoliki deo "kolača" (BDP-a) koliko ga, u proseku, dobija i visoko obrazovanje u državama EU, kojoj sada i formalno težimo (podneli smo kandidaturu za članstvo). Naravno da je BDP ("kolač") u državama EU većinom mnogo veći od BDP-a ("kolača") u Srbiji, no mi i ne očekujemo da naš "deo kolača" bude u apsolutnom iznosu jednak "delu kolača" koji dobija visoko obrazovanje u jednoj, na primer, Austriji. Mi samo tražimo da nam od ovog našeg malenog srpskog "kolača" pripadne onoliki udeo, koliki je prosečno udeo budžetskih prihoda visokog obrazovanja u BDP-u ("udeo u kolaču") u državama EU. A i to, nažalost, nije lako dostižan cilj. Ali, ukoliko budemo sindikalno organizovani, možemo ga ostvariti. Zato je važno biti član sindikata.
Kao ilustraciju onoga što tražimo, pogledajte ovaj grafički prikaz


SVOS na Univerzitetu u Novom Sadu: Finansiranje visokog obrazovanjaa

11. maj 2010. Predsednica SVOS-a, dr Gordana Bojković, govoriće na temu: "Finansiranje visokoškolskih ustanova iz javnih prihoda Republike". Ova prezentacija održaće se u četvrtak, 13. maja 2010, u 12 sati, u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Teme o kojima će se govoriti uključuju:

 • 1. Trenutno stanje na nivou Republike
 • 2. Kako je u pojedinačnim ustanovama?
 • 3. Kako bi trebalo i moglo da bude?
 • 4. Uloga sindikata u navedenim oblastima

SVOS poziva sve zaposlene na Univerzitetu u Novom Sadu da prisustvuju ovom predavanju.


Dokumenta za registraciju sindikata

2. april 2010. S obzirom da se na mnogim fakultetima širom Srbije osnivaju sindikalne organizacije SVOS-a, na sajt smo, u okviru posebne stranice pod nazivom Dokumenta za registraciju sindikata, postavili potrebna dokumenta.

Osim toga, kako bi se izbegle eventualne nedoumice, predlažemo da pogledate rešenje kojim se utvrđuje reprezentativnost SVOS-a (rešenje o reprezentativnosti), kao i rešenje o promeni naziva SVOS-a. Iz navedenih rešenja vidi se da SVOS jeste reprezentativan granski sindikat u oblasti visokog obrazovanja, samo što više ne nosi kilometarski naziv Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije, već kratko i jasno: Sindikat visokog obrazovanja Srbije.


Učešće predstavnika SVOS-a na skupu TREND 2010

24. mart 2010. Na skupu TREND 2010, koji je održan od 1. do 4. marta 2010. na Kopaoniku, predstavnici SVOS-a učestvovali su sa dva rada. Jedan rad posvećen je finansiranju visokog obrazovanja i ulozi sindikata, a drugi kriterijumima za izbor u nastavno zvanje. Smatramo da su obe teme od velikog značaja za naše članove. Pozivamo vas da pogledate radove i komentar...


Osnivačka skupština sindikalne organizacije SVOS-a na Rudarsko-geološkom fakultetu

23. mart 2010. Danas je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu održana osnivačka skupština SVOS - Sindikalne organizacije Rudarsko-geološkog fakulteta. Za predsednika Sindikalne organizacije izabrana je dr Marica Šarac.


Finansiranje visokog obrazovanja - poređenje sa EU i uloga sindikata

17. mart 2010. Strana sa analizom finansiranja dopunjena je analizom stopa državnih izdvajanja za visoko obrazovanje u Srbiji i u EU. Takođe je razmotrena i uloga sindikata u finansiranju visokog obrazovanja, o čemu su predstavnici SVOS-a govorili na skupu TREND 2010. Više detalja...

Analiza finansiranja visokog obrazovanja u 2010. godini

27. januar 2010. "Sveti Sava, školska slava". Zgodna prilika da se ministar prosvete još jedanput pohvali kako i u uslovima restriktivnog budžeta i smanjene javne potrošnje suma novca za obrazovanje, uključujući i visokoškolsko, nije smanjena u odnosu na budžet iz 2009. godine. Na prvi pogled to je tako, ali... Više detalja na strani Analiza finansiranja...

Otvoreno pismo ministru prosvete

14. oktobar 2009. Nakon mnogobrojnih bezuspešnih pokušaja da stupimo u kontakt sa ministrom prosvete prinuđeni smo da se ministru obratimo putem otvorenog pisma, odnosno putem javnih medija u Srbiji.

Integralan tekst otvorenog pisma ministru prosvete

Novi odeljak na sajtu - DOPISI NAŠIH ČLANOVA

25. septembar 2009. Na našem sajtu je otvorena nova rubrika pod nazivom dopisi naših članova). Pored nekih ranijih tekstova, u njoj se nalazi i jedan novi dopis. Sastavio ga je Mihailo Nešković, sekretar SVOS-a. Kao što naslov kaže, ovaj dopis daje odgovor na pitanje da li imamo krizu u SVOS-u
Uz ovaj dopis kolega Nešković poslao je i pripadajući prilog

Učešće visokog obrazovanja u budžetu i BDP-u nakon rebalansa budžeta

21. maj 2009. članom 15 zakona o rebalansu budžeta za 2009. godinu predviđeno je da se visokoškolskim ustanovama oduzme 40% sredstava koja stiču iz sopstvenih izvora. To faktički znači da se u istoj meri smanjuju budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje, a smanjuje se i učešće visokog obrazovanja u BDP-u (bruto domaćem proizvodu).
Pogledajte komentar predsednice SVOS-a...

Sa novim imenom i Statutom - spremni za nove izazove

23. april 2009. Javnosti Srbije je 26. 3. 2009. predstavljen sporazum između Vlade Srbije i MMF-a, po kojem je predviđeno smanjenje budžetskog deficita. Od prvobitne varijante smanjenja (koja je uključivala i tzv. "solidarni porez") Vlada je u međuvremenu odustala i opredelila se za model koji je u obliku odgovarajućih predloga zakona usvojen na sednici Vlade održanoj 16. 4. 2009. (Pogledajte informaciju o usvojenim predlozima zakona...)
U vreme dok su vođeni finalni razgovori o sporazumu sa MMF-om, mi smo, u SVOS-u, započeli neophodne pripreme za turbulentna vremena koja nas očekuju. Na Vanrednoj skupštini SVOS-a, održanoj 25. 3. 2009, doneli smo odluku o promeni imena našeg sindikata u Sindikat visokog obrazovanja Srbije. (Po mom mišljenju to ime je naš sindikat trebalo da nosi još od 2005. godine, kada je usvojen Zakon o visokom obrazovanju, prema kojem su i više škole postale ustanove visokog obrazovanja, ali bolje ikad nego nikad.) Takođe, usvojen je i novi Statut našeg sindikata, čime je SVOS, metaforički rečeno, presekao "pupčanu vrpcu" kojom je, starim Statutom, bio vezan za Savez samostalnih sindikata Srbije. SVOS je sada, sa novim Statutom, istinski "rođen", a dalja saradnja sa savezima samostalnih sindikata odvijaće se na ravnopravnoj, ugovornoj, osnovi. Naravno, o promeni imena i Statuta obavešteno je nadležno ministarstvo i očekujemo odgovarajuće rešenje o promeni podataka u Registru, kako bi se završile sve neophodne formalnosti.

Svako rođenje je bolno, pa ni ovo "rođenje" SVOS-a ne predstavlja izuzetak u tom pogledu. Ali ma koliko pojedinim našim članovima bilo bolno to statutarno odvajanje od saveza samostalnih sindikata, ono je bilo neminovnost. Neprirodna je bila dosadašnja situacija kada smo, starim statutom, kao pupčanom vrpcom, bili povezani za Savez samostalnih sindikata Srbije, čija je centrala, međutim, de fakto odbila da nas primi u svoje redove. Sada pak, sa novim Statutom, sa novim imenom u kojem više nema reči "samostalni", mi smo, možda paradoksalno, zapravo i formalno postali u potpunosti samostalni. U potpunosti nezavisni od bilo koje sindikalne centrale, od bilo čijeg mišljenja, u potpunosti slobodni da izrazimo sopstveno mišljenje, ma koliko se ono razlikovalo od trenutnog mišljenja većine. A upravo to "mišljenje svojom glavom" će nam biti potrebnije nego ikad u ovim tegobnim vremenima koja nam predstoje... Na kraju, "misliti svojom glavom" i jeste naš, ne samo profesionalni, nego i sindikalni, zadatak.

Naime, Savez samostalnih sindikata Srbije doneo je odluku o organizovanju protesta; predviđeno je da se protest održi 29. 4. 2009. u Beogradu. SSS Srbije je moćan sindikat, sindikat koji okuplja velike mase radnika. Zato je svakako logično da kao svoje sindikalne argumente iskoristi i masovni radnički protest kojim bi izvršio pritisak na svoje "socijalne partnere". Pitam se međutim da li je i SVOS-u mesto na tom protestu? Ili je njegova sindikalna uloga drugačija? Naravno, našim sindikalnim kolegama iz SSS Srbije želim svako dobro, želim da njihov protest bude uspešan, njihov uspeh je i naš uspeh. Mišljenja sam međutim da SVOS, kao sindikat koji okuplja univerzitetske radnike, dakle intelektualnu elitu ovoga društva, ne bi smeo da se zadovolji pukim izražavanjem nezadovoljstva. Mislim da je, ne samo u ovom momentu, uloga SVOS-a i sindikalni zadatak nas, članova SVOS-a, da se potrudimo da što možemo dublje i tačnije sagledamo suštinu problema, a zatim da pokušamo da nađemo naše rešenje, da ponudimo našu alternativu koja bi mogla da zameni nazovi rešenje koje nam servira Vlada, a kojim nismo zadovoljni. U vezi sa konkretnim pitanjem Vladinih mera štednje, koje zahteva MMF, slobodna sam da ponudim moje, a svakako ne samo moje, viđenje suštine tih mera, a takođe i neke, nadam se ispravne, putokaze o tome kojim putem doći do alternativnog rešenja, čijom primenom bi, bar što se tiče zaposlenih u ustanovama visokog obrazovanja u Republici Srbiji, bili ispunjeni zahtevi čije se ispunjenje traži u odluci SSS Srbije o organizovanju protesta. Više detalja...

dr Gordana Bojković, vanr. prof. na Fakultetu tehničkih nauka, predsednik Sindikata visokog obrazovanja Srbije

Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje na snazi...

4. mart 2009. Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje (dalje u tekstu skraćeno PKU-VO), objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 12/2009, stupio je na snagu 21. februara 2009.

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (dalje u tekstu skraćeno PKU-OSŠ) objavljen je u istom "Službenom glasniku RS" (br. 12/2009).

O procesu donošenja PKU-VO, o manjim pravima koja po ovom ugovoru imaju zaposleni u visokom obrazovanju u odnosu na prava koja po PKU-OSŠ imaju zaposleni u osnovnim i srednjim školama, kao i o diskriminaciji svih sindikata iz oblasti visokog obrazovanja u odnosu na Sindikat obrazovanja Srbije čitajte na posebnoj stranici >>>

Šta smo postigli - šta nas čeka

2. januar 2009. Novogodišnji praznici jesu i prilika da se sumiraju postignuti rezultati, da se podseti na dugoročne ciljeve, i da se u skladu sa time (sa postignutim rezultatima sa jedne, odnosno sa vizijom željenog stanja, sa druge strane) odrede neposredni ciljevi, na čije ostvarivanje bi u upravo započetoj godini trebalo usmeriti napore. Ceo tekst...

Ako je za utehu...

27. decembar 2008. Jedva što se osušilo mastilo sa potpisa ministra rada Rasima Ljajića, kojim je, nakon više od pola godine oklevanja, napokon prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora (Sl. glasnik RS, 104/08), čime se i država obavezala da ga poštuje, Vlada je izašla sa predlogom budžeta za 2009. godinu u kojem nisu predviđena sredstva za isplatu regresa i toplog obroka u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom (OKU). Dakle, tek što se obavezala da ga poštuje, država, kao najveći poslodavac u Srbiji, a pod izgovorom svetske finansijske krize, izuzela se iz primene OKU. U najmanju ruku krajnje neozbiljno...

Ako je za neku utehu, ministar prosvete i ministarka finansija obavezali su se, 25. decembra, da do kraja godine isplate jednokratnu pomoć svim zaposlenima koji su u radnom odnosu u ustanovama obrazovanja i studentskog i učenikog standarda, i to: zaposlenima (nenastavnom osoblju) sa stepenom stručne spreme od I do V, u neto iznosu od 8.000,00 dinara po zaposlenom, a svima ostalim zaposlenima, u neto iznosu od 5.000,00 dinara po zaposlenom. Pri tome, pravo na isplatu jednokratne pomoći nemaju lica angažovana po osnovu ugovora o izvođenju nastave. Drugim rečima, umesto primene Opšteg kolektivnog ugovora, država nam nudi jednokratnu pomoć, takoreći milostinju...

Ruku na srce, bar se možemo pouzdati da će rečena pomoć (ili milostinja) biti isplaćena. U ministarstvu prosvete su nam, naime, bili obećali da će zaposleni u visokom obrazovanju u Vojvodini, kojima je, greškom, gotovo čitave ove godine, isplaćivana manja plata, biti obeštećeni do kraja novembra. Obeštećenje je zaista i isplaćeno u rečenom roku. Poučeni gorkim iskustvom niza prethodnih godina ne možemo se, međutim, pouzdati, ali se barem možemo nadati, da iduće godine neće biti potrebe da se ponovo, kao svih proteklih godina, borimo protiv diskriminacije u isplati plata, a za prosto poštovanje Zakona o radu (član 104 - jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti)...

Na kraju, kad već nemamo primenu opšteg, ponuđeno nam je da potpišemo poseban kolektivni ugovor. Naime, od ministra prosvete, dr Žarka Obradovića, faksom smo dobili dopis u kojem nas obaveštava da je sa drugim reprezentativnim sindikatom usaglašen novi Poseban kolektivni ugovor (PKU) za visoko obrazovanje. Dopis smo dobili 25. decembra, na dan kada je Vlada razmatrala i usvajala pomenuti PKU, pa smo praktično stavljeni pred svršen čin - ponuđeno nam je da potpišemo PKU, a nismo imali priliku da utičemo na tekst Ugovora. Tekst novog PKU, sve sa dopisom ministra prosvete, radi pune informisanosti naših članova, postavljen je na ovom sajtu.

Utvrđena reprezentativnost SVOS-a u domenu visokog i višeg obrazovanja

25. novembar 2008. Ministar rada i socijalne politike, Rasim Ljajić, dana 29. oktobra 2008. godine doneo je REŠENjE kojim se "utvrđuje reprezentativnost Samostalnog sindikata visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije, sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 24, u delatnostima visokog i višeg obrazovanja, na teritoriji Republike Srbije, upisanog u Registar sindikata rešenjem Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 110-00-580/2005-02 od 29. septembra 2005. godine pod rednim brojem 19496" Navedeno REŠENjE objavljeno je u "Službenom glasniku RS" br. 105/08 od 14. novembra 2008. godine.

Ovim rešenjem je Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije od 14. novembra 2008. godine ravnopravan partner u svim pregovorima između predstavnika Vlade i predstavnika sindikata, a koji se odnose na materijalno-pravne uslove rada zaposlenih u visokom obrazovanju Srbije. O ovome smo danas, pismom u kojem tražimo prijem naših predstavnika na razgovor, obavestili i ministra prosvete dr Žarka Obradovića.

NOV (tj. rebalansiran) budžet, NOVA osnovica - STARI problemi

10. novembar 2008. Na svojoj sednici održanoj 9. oktobra 2008. Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 broj 120-4162/2008 prema kome je zaposlenima u visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu osnovica za obračun i isplatu plata povećana za 5%, počevši od plate za septembar. Tako osnovica sada iznosi neto 2222,50 din., umesto dosadašnjih neto 2116,66 din. Pregled plata obračunatih prema novoj osnovici dat je u tabeli Nastavno - Septembar 2008, za nastavno, odnosno Nenastavno - Septembar 2008, za nenastavno osoblje.

Zaposleni u visokoškolskom obrazovanju u Vojvodini, na žalost, imaju malo vajde od ovog povećanja s obzirom da je, sa izuzetkom junske plate (isplaćene u julu), nastavljena diskriminacija zaposlenih iz Vojvodine, kao što se može videti iz tabele sa finansijskim detaljima ove vrste diskriminacije.

Prethodnih godina, sve do septembra 2007, postojala je diskriminacija po "granskom principu" (bili su diskriminisani zaposleni u visokom i višem obrazovanju u odnosu na zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju - za detalje videti grafički prikaz). Od svog osnivanja SVOS se borio protiv ove diskriminacije (više detalja...). Ove godine, međutim, proživljavamo diskriminaciju po "regionalnom principu" (diskriminisani su zaposleni unutar iste grane, visokoškolskog obrazovanja, ali koji rade u jednom regionu - Vojvodini - u odnosu na zaposlene iz ostalih krajeva Srbije)...

Ako je za utehu, od nadležnih u Ministarstvu prosvete dobili smo uveravanja da će nepravda biti ispravljena kada se usvoji rebalans budžeta. Zakon o rebalansu budžeta je usvojen, objavljen ("Službeni glasnik RS", br. 102/08) i stupio na snagu. A obećanje? ... Kako stvari stoje, po svoj prilici, nažalost, "ćeraćemo se još"...

Diskriminacija u finansiranju visokoškolskog obrazovanja u Vojvodini

11. avgust 2008. Kao što smo u odgovoru na često postavljano pitanje Zašto je osnovica na mom fakultetu niža od osnovice koju plaća država? već napomenuli, fakultetima i višim školama na teritoriji AP Vojvodine država (Republika Srbija) uplaćuje manje novca nego što bi trebalo da im uplaćuje prema Zaključku 05 broj 120-1554/2008-4, prema kojem osnovica na fakultetima i višim školama u Republici Srbiji (pa i u AP Vojvodini) iznosi 2116,66 dinara. članovi SVOS-a iz Vojvodine uočili su problem, kontaktirano je Ministarstvo prosvete, tako da je za isplatu junske plate (koja je isplaćena u julu mesecu) iz budžeta uplaćeno manje-više dovoljno novca, uz obećanje da će manjak nastao prethodnih meseci biti nadoknađen kada se izvrši rebalans budžeta, najavljen za septembar mesec. Tabelarni prikaz finansijskih detalja...


Da li je tačno da je SVOS zaslužan za izjednačenje osnovica u obrazovanju?
Zašto je onda osnovica na mom fakultetu niža od osnovice koju plaća država?

17. jun 2008. Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete naći na strani sa često postavljanim pitanjima. Za odgovore na ova dva konkretna pitanja kliknite ovde.

Nova osnovica i koeficijenti

30. april 2008. Na svojoj sednici održanoj 17. aprila 2008, Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 broj 120-1554/2008-4 prema kome je zaposlenima u visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu (a takođe i zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i u brojnim drugim javnim službama) osnovica za obračun i isplatu plata povećana za 5%, i to počevši od plate za mart. Tako osnovica sada iznosi neto 2116,66 din., umesto dosadašnjih neto 2015,87 din. (Treba imati u vidu da osnovica na pojedinim fakultetima može biti niža, s obzirom da je fakultetima ostavljeno da samostalno određuju osnovice, shodno članu 43 Uredbe o normativima...)
Na narednoj sednici Vlade, održanoj 24. aprila 2008, doneta je 31. izmena Uredbe o koeficijentima..., kojom su za oko 4% uvećani koeficijenti nenastavnog osoblja od I do VI stepena stručne spreme, počevši od plate za april. .
Pregled plata obračunatih prema novoj osnovici i koeficijentima dat je u tabeli Nastavno - Mart 2008, za nastavno, odnosno Nenastavno - April 2008, za nenastavno osoblje.

Povećani koeficijenti nastavnog osoblja

4. decembar 2007. Vlada Republike Srbije, na svojoj sednici održanoj 29. novembra 2007, donela je Uredbu o izmeni Uredbe o normativima, donela je Uredbu o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, koja je objavljena u Sl. glasniku RS, br. 110/07, a primenjuje se počevši od isplate plate za novembar 2007. (koja se isplaćuje u decembru). Ovom izmenom Uredbe su za oko 6,9% povećani koeficijenti nastavnog osoblja na fakultetima..
    Pregled promenjenih koeficijenata možete pogledati u tabeli Koeficijenti-nastavno,a pregled obračuna plata prema novim koeficijentima u tabeli Nastavno - Novembar 2007.

Delimično izjednačenje koeficijenata

21. novembar 2007. Vlada Republike Srbije, na svojoj sednici održanoj 15. novembra 2007, donela je uredbu o 25. izmeni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Njome su unekoliko povećani koeficijenti nenastavnog osoblja sa IV ili višim stepenom stručne spreme, pri čemu su napokon i izjednačeni sa koeficijentima odgovarajućih kategorija zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju (OSO). Izuzetak je jedino radno mesto knjižničara, koje i dalje ima niži koeficijent od knjižničara u OSO, i to za čitavih 29%.

Republički odbor SVOS-a je, na svojoj sednici održanoj 19. novembra 2007, razmatrao predloge koje su izneli predsednici sindikalnih organizacija SVOS-a na univerzitetskim bibliotekama, a koji se tiču rešavanja pomenutog problema platne diskriminacije zaposlenih na radnom mestu knjižničara. Data je načelna podrška svakom predlogu rešenja o kojem se usaglase naši članovi zaposleni u univerzitetskim bibliotekama.

Za više detalja o novoj uredbi preporučujemo tabelarni pregled Nenastavno - Novembar 2007, u kojem je dato poređenje sa platama u OSO nakon primene novih koeficijenata. Osim toga, možete pogledati i tekst same uredbe. Takođe, u vezi sa aktuelnim štrajkovima (skraćivanjem časova) u osnovnim i srednjim školama dajemo komentar predsednice SVOS-a.

Štrajk upozorenja i u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu

22. oktobar 2007.
Štrajku upozorenja koji se od 10. oktobra odvija u univerzitetskim bibliotekama u Nišu i Kragujevcu danas su se pridružili i zaposleni u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" u Beogradu. Zahtevi zaposlenih u beogradskoj univerzitetskoj biblioteci (pobrojani u pismu najave štrajka upozorenja) istovetni su zahtevima njihovih kolega iz Niša i Kragujevca i u suštini se svode samo na jedan zahtev: poštovanje člana 104. Zakona o radu, kojim se garantuje ista zarada za isti rad, odnosno rad iste vrednosti. Jednostavno, od Vlade Srbije i nadležnih ministarstava zahteva se da poštuju zakon. Ništa više od toga. Ali i ne pristajući ni na šta manje - ne pristajući na bezakonje, tj. otvoreno kršenje zakona od strane upravo onih (Vlade i nadležnih ministarstava) koji su zaduženi da ga sprovode. To je zahtev na kome SVOS insistira od svog osnivanja, i zato zaposleni u univerzitetskim bibliotekama u Srbiji, između ostalog, i jesu članovi SVOS-a.
    Rukovodstvo SVOS-a u potpunosti podržava štrajk upozorenja zaposlenih u univerzitetskim bibliotekama - iskustvo iz prethodnih godina nas je poučilo da su štrajk i pretnja štrajkom, na žalost, jedini metodi sindikalne borbe na koje članovi Vlade reaguju, ma ko sačinjavao Vladu i ma ko joj bio na čelu. U isto vreme se, međutim, i nadamo da će aktuelni ministar prosvete imati dovoljno sluha za probleme na koje mu se sada ukazuje i na ovaj način, putem štrajka upozorenja, te da neće biti potrebe da se štrajk radikalizuje.

Gordana Bojković, predsednik SVOS-a (Samostalnog sindikata visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije)

Štrajk upozorenja u univerzitetskim bibliotekama

10. oktobar 2007. Opravdano nezadovoljni koeficijentima (do 30% nižim od koeficijenata istih kategorija zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju), kao i ignorantskim odnosom aktuelnog ministra prosvete, zaposleni u univerzitetskim bibliotekama u Nišu i Kragujevcu prinuđeni su da započnu štrajk upozorenja, do ispunjenja zahteva pobrojanih u pismu najave štrajka upozorenja, blagovremeno upućenom nadležnim ministarstvima. SVOS u potpunosti podržava zahteve zaposlenih u univerzitetskim bibliotekama i započeti štrajk upozorenja (više detalja u Pismu podrške).

Napokon izjednačene osnovice...

27. septembar 2007. Vlada Srbije, na svojoj sednici održanoj 20. septembra, donela je Zaključak 05 broj 121-5675/2007-1 prema kojem je napokon izjednačena osnovica (za obračun i isplatu plata) u visokom i višem obrazovanju (VVO) sa osnovicom u osnovnom i srednjem obrazovanju (OSO). Pomenuta osnovica sada iznosi neto 2015,87 din. i primenjivaće se počevši od plate za septembar (koja se isplaćuje u oktobru). U poređenju sa osnovicom koja se primenjivala u periodu od aprila do avgusta ove godine (i koja je iznosila 1667,54 din.), osnovica u VVO povećana je za oko 20,89%. Najzad je, nadamo se trajno, rešen jedan od ključnih problema na koji osnivači SVOS-a ukazuju već više od pet godina, i zbog kojeg su, između ostalog, 2003. godine organizovali i štrajkove (više detalja u arhivi sajta Sindikata Univerziteta u Novom Sadu): niža osnovica u VVO od osnovice u OSO.
    Izjednačenjem osnovica sada je konačno ispravljena nepravda prema onim zaposlenima u VVO koji rade kao nastavno osoblje. Na žalost, mnoge kategorije nenastavnog osoblja i dalje su diskriminisane u odnosu na odgovarajuće kategorije zaposlenih u OSO, usled nižih koeficijenata. Tako je, primera radi, koeficijent za radno mesto knjižničar u VVO (koeficijent: 8,21) za čitavih 30 % niži od koeficijenta istog radnog mesta u OSO (koeficijent: 10,71). Dakle, "ćeraćemo se još"!
    Napomenimo, na kraju, da podatke o platama nakon izjednačavanja osnovica možete naći u tabelema Nastavno - Septembar 2007 i Nenastavno - Septembar 2007. Osim toga, preporučujemo i Grafički prikaz kretanja osnovica od novembra 2001. do septembra 2007.

Protest zaposlenih u niškoj univerzitetskoj biblioteci

14. septembar 2007. Zaposleni u Univerzitetskoj biblioteci "Nikola Tesla" u Nišu održali su 13. septembra konferenciju za novinare, argumentovano izražavajući sasvim opravdano nezadovoljstvo svojim materijalnim položajem, kao i svoj protest što ministar prosvete ni za gotovo četiri meseca nije našao vremena da primi predstavnike zaposlenih u univerzitetskim bibliotekama u Srbiji. Naime, još u maju mesecu je zatražen prijem kod ministra prosvete (videti odeljak Otvoreno pismo ministru prosvete i premijeru na ovoj istoj strani), kako bi se, u direktnom kontaktu sa nadležnim ministrom, izložili problemi i pronašao način da se napokon popravi ponižavajući materijalni položaj u kojem se nalaze zaposleni u univerzitetskim bibliotekama, a koji je, na žalost (ali i na sreću, jer se problem da relativno lako rešiti), samo logična posledica kontinuirane politike diskriminacije koju je prema zaposlenima u visokom i višem obrazovanju sprovodila svaka od različitih republičkih vlada u proteklih već više od pet godina. Međutim, ovakav ignorantski odnos aktuelnog ministra prosvete prema zaposlenima u univerzitetskim bibliotekama kao da pokazuje da je namera ministra da ih i dodatno ponizi, ne više samo materijalno. Pomenuti, ali i drugi razlozi za ogromno nezadovoljstvo zaposlenih u univerzitetskim bibliotekama, izloženi su u ovde datom izveštaju sa konferencije za novinare...

Saopštenje za medije

16. jul 2007. Tri sindikata obrazovanja: Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije, Sindikat obrazovanja Beograda - Gradski odbor i Sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije održali su 12. jula zajedničku konferenciju za novinare. Cilj konferencije bio je da se javnost, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije i nadležno ministarstvo informišu o razlozima zbog kojih sva tri pomenuta sindikata smatraju da ih u pregovorima sa predstavnicima Vlade Srbije ne može zastupati Sindikat obrazovanja Srbije, tj. Branislav Pavlović, predsednik tog sindikata. Ovde je dat kompletan tekst saopštenja koje je podeljeno novinarima. Kompletan tekst saopštenja...

Otvoreno pismo ministru prosvete i premijeru

1. jun 2007. Očekujući razgovor sa ministrom prosvete objavljujemo pismo poslato ministru prosvete i predsedniku Vlade, u kojem su izloženi razlozi za razgovor (koji se, prvenstveno, tiču položaja zaposlenih u univerzitetskim bibliotekama, ali i finansiranja visokoškolskog obrazovanja u celini). Pismo...

Zašto je potrebno biti član sindikata?

12. mart 2007. Stranici sa često postavljenim pitanjima dodato je još jedno, prvobitno izostavljeno, pitanje (i odgovor na njega, naravno). Pitanje glasi: U stvari, zašto je uopšte potrebno da budem član sindikata?

Obavljen transfer sajta SVOS-a

5. mart 2007. Sajt SVOS-a premešten je sa privremene adrese (http://solair.eunet.yu/~svos/) na trajnu adresu www.svos.org.yu. Sada smo dostupniji našim članovima (i budućim članovima).
    Sajt nije u potpunosti završen. Ali ovaj sajt nije ni zamišljen da bude statičan; ovaj sajt bi trebalo da, metaforički rečeno, živi i raste zajedno sa sindikatom koji predstavlja. Ali za to nam je potrebna vaša pomoć. Ako ste naš član, pošaljite nam, na našu e-mail adresu svos@eunet.yu, vaše priloge (analize, komentare i sl.) za koje želite da se nađu na sajtu.
    Isto tako, ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa SVOS-om, bilo da ste naš član, ili razmišljate o tome da li da se učlanite, slobodno nam se obratite na našu e-mail adresu: svos@eunet.yu .

Izmene koeficijenata za studentski standard

26. februar 2007. Za više informacija o novim koeficijentima za zaposlene u studentskom standardu pogledajte Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (objavljena u "Sl. glasniku RS" br. 10/2007), koja definiše sada važeće koeficijente zaposlenih u studentskom standardu (koji su se primenjivali u periodu od januara do marta 2007). Na strani za uredbe možete naći prečišćen tekst čitave Uredbe o koeficijentima.

Ažuriranja analize finansiranja

30. april 2008. Shodno promenama osnovice i koeficijenata, na stranici sa analizom finansiranja dopunjeni su odeljak Novi koeficijenti i osnovice, kao i Novi tabelarni prikaz finansiranja.

23. januar 2008. Finansiranje visokoškolskog obrazovanja u 2008. godini:
Stranica sa analizom finansiranja dopunjena je još jednim prilogom, u kojem je analizirano procentualno učešće novčanih sredstava namenjenih finansiranju državnih visokoškolskih ustanova u ukupnom budžetu Srbije. Pogledajte prilog...
Takođe je i odeljak Novi tabelarni prikaz finansiranja strane sa analizom finansiranja dopunjen tabelom Osnovice-2008, u kojoj je data prognoza kretanja osnovica u 2008. godini, u skladu sa protokolima potpisanim sa Vladom Srbije. Pogledajte tabelu Osnovice-2008...

4. decembar 2007. Pošto je izmenom Uredbe o normativima... predviđeno povećanje koeficijenata za nastavno osoblje, na stranici sa analizom finansiranja dopunjen je odeljak Novi koeficijenti i osnovice, kao i Novi tabelarni prikaz finansiranja.

21. novembar 2007. Nakon izjednačenja osnovica i predviđenog gotovo potpunog izjednačenja koeficijenata, na stranici sa nalizom finansiranja dopunjen je odeljak Novi koeficijenti i osnovice, kao i Novi tabelarni prikaz finansiranja.

16. jun 2007. Pregled promena koeficijenata: Novom tabelarnom prikazu finansiranja dodate su dve nove tabele: tabela Koeficijenti-nastavno, koja prikazuje promene koeficijenata za nastavno osoblje od decembra 2005. do sada, i tabela Koeficijenti-nenastavno, u kojoj su u istom periodu upoređeni koeficijenti nenastavnog osoblja sa koeficijentima zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Pogledajte tabele u novom tabelarnom prikazu finansiranja...

23. maj 2007. Izmena novog tabelarnog prikaza finansiranja Ispravljeni su podaci u vezi sa oštećenošću zaposlenih knjižničara (IV stepen stručne spreme, nenastavno osoblje), koji nisu bili valjano obračunati, na šta su nam ukazale kolege iz univerzitetskih biblioteka u Nišu i Beogradu, na čemu im se ovom prilikom zahvaljujemo.
Knjižničari zaposleni u visokoškolskom obrazovanju spadaju u jednu od najdiskrimisanijih kategorija zaposlenih. Njihova plata je, nakon poslednjih povećanja koeficijenata i osnovica, za 51% niža od plate knjižničara zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, što se može videti iz tabele Nenastavno - April 2007..
Napomenimo da smo istovremeno sa ispravkom izvršili i preimenovanja tabela novog tabelarnog prikaza finansiranja, dajući tabelama deskriptivna imena, što će, nadamo se, pomoći da se lakše prati njihov sadržaj. Pogledajte novi tabelarni prikaz finansiranja...

10. maj 2007. Novi koeficijenti i osnovice (i novi tabelarni prikaz finansiranja): Na sednicama Vlade Srbije u poslednjih desetak dana doneti su novi koeficijenti za nastavno i nenastavno osoblje, kao i nova osnovica za obračun plata. Novi koeficijenti i osnovica primenjivaće se počevši od plate za april (koja se isplaćuje u maju). Saglasno novim koeficijentima i osnovicama sastavljen je novi tabelarni prikaz finansiranja u kome su, za razliku od postojećeg, podaci izraženi samo u neto iznosu (jer se sada samo tako i objavljuju). Više detalja...

17. april 2007. Ažurirane osnovice: U tabelarnom prikazu analize finansiranja ažurirana je Tabela 1, u kojoj su sada prikazane i osnovice za prva tri meseca 2007. godine. Pogledajte tabelu...

29. mart 2007. Prilog analizi finansiranja: Strani sa analizom finansiranja, koju vršimo sa ciljem da se finansiranje visokog obrazovanja uskladi sa Zakonom o radu, priložen je rad koji je predsednik SVOS-a predstavila na skupu TREND 2007 u mart u 2007. Više detalja...

1. mart 2007. Komentar ugovora o finansiranju: Strani sa analizom finansiranja dodat je odeljak o ugovorima o finansiranju koje rektori univerziteta potpisuju sa ministrom prosvete. Više detalja...

9. januar 2007. Prilikom ažuriranja analize finansiranja dodat je odeljak u kojem je prikazana trenutna situacija i data prognoza za 2007. godinu. U skladu sa time ažuriran je i tabelarni prikaz finansiranja.