Tabela Nenastavno-Oktobar2012: Plate nenastavnog osoblja u visokom i višem obrazovanju počevši od oktobra 2012, prema novoj osnovici
Strpen stručne spreme Naziv tipičnog radnog mesta Koeficijent Osnovica Plata (3*4)
1 2 3 4 5
VII sekretar, šef računovodstva 18,71 2.554,15 47.776,91
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 17,32 2.554,15 44.237,88
VI  šef računovodstva 14,83 2.554,15 37.873,96
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 13,73 2.554,15 35.068,48
V  domar, VKV majstor 9,16 2.554,15 23.396,01
IV   samost. knjižničar 11,15 2.554,15 28.478,77
IV   knjižničar 8,62 2.554,15 22.016,77
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,62 2.554,15 22.016,77
III   vozač, domar 7,82 2.554,15 19.973,45
      II vrtlar 6,83 2.554,15 17.444,84
I   spremačica 6,30 2.554,15 16.091,15
Fiz. rad. fizički radnik 5,99 2.554,15 15.299,36
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
U Novom Sadu, oktobra 2012.
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković