Синдикат високог образовања Србије

Документи СВОС-а

Решења надлежних министарстава од значаја за рад СВОС-аДокумента за регистрацију синдиката

Правилник о упису синдиката у Регистар - пречишћен текст (Службени гласник Републике Србије, 50/2005 и 10/2010)
Овим правилником уређује се поступак уписа синдиката у Регистар.

Документа за регистрацију
Овде су дати обрасци које треба попунити и послати у министарство надлежно за рад, како би синдикална организација у саставу СВОС-а била уписана у Регистар.

Закони

Уредбе

Колективни уговори