Syndicat of Higher Education of Serbia Union

Oure Documents

Rešenja nadležnih ministarstava od značaja za rad SVOS-aDocuments for Registration

Pravilnik o upisu sindikata u Registar - prečišćen tekst (Službeni glasnik Republike Srbije, 50/2005 i 10/2010)
Ovim pravilnikom uređuje se postupak upisa sindikata u Registar.

Dokumenta za registraciju
Ovde su dati obrasci koje treba popuniti i poslati u ministarstvo nadležno za rad, kako bi sindikalna organizacija u sastavu SVOS-a bila upisana u Registar.

Laws

Regulations

Collective agreements