Tabela 1
Tabela T1: Kretanje osnovica za obračun i isplatu plata od decembra 2005. zaključno sa martom 2007.
Datumi održavanja sednica Vlade RS i broj zaključka donetog na odgovarajućoj sednici Zaključak važi u periodu: Osnovica za javne službe na koje se odnose zaključci Vlade
Osnovno i srednje obrazovanje (OSO), zdravstvena delatnost, kultura, centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika, ostale javne službe Više i visoko obrazovanje (VVO) Odnosi osnovica (OSO / VVO)
Bruto (din) Neto (din) Bruto (din) Neto (din) (3/5) tj. (4/6)
1 2 3 4 5 6 7
 22.12.2005.; zaključak br. 120-8133/2005 decembar 2005 - maj 2006. 2422,03 1649,40 1831,91 1247,53 1,3221
 15.6.2006.; zaključak br. 120-3574/2006 jun-avgust 2006. 2470,47 1682,39 2055,42 1399,74 1,2019
sept.,okt. 2006. 2519,89 1716,04 2096,54 1427,74 1,2019
novembar 2006. 2646,89 1802,53 2281,49 1553,69 1,1602
 9.11.2006.; zaključak br. 120-9685/2006 novembar 2006 - mart 2007. 2752,77 1874,63 2372,74 1615,83 1,1602
Napomena 1: Zaključak broj 120-8133/2005 od 22.12.2005. je prvi zaključak o osnovicama usvojen u periodu važenja aktuelnog Zakona o radu (važi od 23.3.2005). Prethodni zaključak o osnovicama Vlada Republike Srbije je usvojila na sednici od 24.2.2005.  
Napomena 2: Zaključak od 15.6.2006. određivao je i osnovicu za novembar 2006. Međutim, prema zaključku donetom 9.11.2006, osnovica plate za novembar 2006. i naredne mesece je nešto veća (oko 4%) od osnovice predviđene zaključkom od 15.6.2006.  
Novi Sad, aprila 2007.
Gordana Bojković

Više detalja...