Tabela Nenastavno-Novembar2014: Plate nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju počevši od plate za novembar 2014 - osnovica smanjena 10% za sve plate preko 25000 dinara!
Strpen stručne spreme Naziv tipičnog radnog mesta Koeficijent Osnovica Plata (3*4)
1 2 3 4 5
VII sekretar, šef računovodstva 18,71 2.368,22 44.298,88
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 17,32 2.368,22 41.017,48
VI  šef računovodstva 14,83 2.368,22 35.116,84
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 13,73 2.368,22 32.515,59
V  domar, VKV majstor 9,16 2.631,35 24.103,17
IV   samost. knjižničar 11,15 2.368,22 26.405,60
IV   knjižničar 8,62 2.631,35 22.682,24
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,62 2.631,35 22.682,24
III   vozač, domar 7,82 2.631,35 20.577,16
      II vrtlar 6,83 2.631,35 17.972,12
I   spremačica 6,30 2.631,35 16.577,51
Fiz. rad. fizički radnik 5,99 2.631,35 15.761,79
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
U Novom Sadu, oktobra 2014.