Tabela Nenastavno-April2014: Plate nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju, od plate za april 2014. zaključno sa platom za oktobar 2014.
Strpen stručne spreme Naziv tipičnog radnog mesta Koeficijent Osnovica (od aprila 2014) Plata (3*4)
1 2 3 4 5
VII sekretar, šef računovodstva 18,71 2.631,35 49.220,98
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 17,32 2.631,35 45.574,98
VI  šef računovodstva 14,83 2.631,35 39.018,71
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 13,73 2.631,35 36.128,44
V  domar, VKV majstor 9,16 2.631,35 24.103,17
IV   samost. knjižničar 11,15 2.631,35 29.339,55
IV   knjižničar 8,62 2.631,35 22.682,24
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,62 2.631,35 22.682,24
III   vozač, domar 7,82 2.631,35 20.577,16
      II vrtlar 6,83 2.631,35 17.972,12
I   spremačica 6,30 2.631,35 16.577,51
Fiz. rad. fizički radnik 5,99 2.631,35 15.761,79
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
U Novom Sadu, oktobra 2014.