Tabela Koeficijenti-nastavno: Kretanje koeficijenata nastavnog osoblja u periodu decembar 2005 - novembar 2007.
Nastavno zvanje Koeficijenti u periodu decembar 2005 - mart 2007, prema promeni Uredbe o normativima... (Sl. glasnik 26/05) donetoj na 63. sednici (prethodne) Vlade Koeficijenti u periodu april - oktobar 2007, shodno promeni Uredbe o normativima... (Sl. glasnik 38/2007) donetoj na 195. sednici (prethodne) Vlade Koeficijenti od novembra 2007, prema najnovijoj promeni Uredbe o normativima... (Sl. glasnik 110/2007) donetoj na 45. sednici Vlade
Pogledajte Uredbu i druga dokumenta doneta na 63. sednici Pogledajte Uredbu i druga dokumenta doneta na 195. sednici Pogledajte Uredbu i druga dokumenta doneta na 45. sednici
1 2 3 4
Redovni profesor 26,64 28,24 30,19
Vanredni profesor 24,72 26,20 28,01
Samostalni stručni saradnik 24,24 25,69 27,46
Docent 22,63 23,99 25,65
Viši stručni saradnik 19,96 21,16 22,62
Asistent doktor nauka 19,20 20,35 21,75
Viši predavač, viši lektor 18,50 19,61 20,96
Asistent magistar 17,80 18,87 20,17
Stručni saradnik na akademiji 17,45 18,50 19,78
Asistent-pripravnik 16,40 17,38 18,58
Stručni saradnik 15,80 16,75 17,91
Novi Sad, decembra 2007.
Gordana Bojković

 

Više detalja o finansiranju...