Uplate iz budžeta za finansiranje zarada zaposlenih u visokom obrazovanju u Vojvodini u periodu mart - septembar 2008.
Zarada za mesec Uplaćeno Trebalo da se uplati Razlika  (3-2) Razlika u % (4/3)
1 2 3 4 5
mart 302.624.723,90 325.428.365,01 22.803.641,11 7,01%
april 312.712.368,66 328.755.232,40 16.042.863,74 4,88%
maj 302.624.874,22 328.755.232,40 26.130.358,18 7,95%
jun 328.749.708,88 328.755.232,40 5.523,52 0,00%
jul 315.687.291,48 328.755.232,40 13.067.940,92 3,97%
avgust 315.687.291,48 328.755.232,40 13.067.940,92 3,97%
septembar 320.731.039,39 345.444.386,03 24.713.346,64 7,15%
Ukupan dug (mart-septembar): 115.831.615,05
NAPOMENA: Podaci o potrebnim uplatama u koloni 3 obračunati su na osnovu:                                                                       
1. važeće vrednosti  osnovice za obračun i isplatu  plata zaposlenima u visokom obrazovanju Srbije
2. ukupne sume koeficijenata za visoko obrazovanje u APV
3. priznatog broja zaposlenih (koji se finansira) u visokom obrazovanju APV
4. važeće pravne regulative za preračun zarade "neto na bruto"
dr Gordana Bojković, predsednik SVOS-a
NAPOMENA (decembar 2008): Nakon upornih intervencija SVOS-a, diskriminisani zaposleni obeštećeni su u novembru 2008.